Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: UC:s samgående med Asiakastieto slutfört

Samtliga villkor för samgåendet mellan UC AB och Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes den 24 april 2018, har nu uppfyllts och samgåendet slutfördes den 29 juni 2018.
SEB har erhållit 2 441 920 aktier i Asiakastieto Group Plc samt cirka 0,3 miljarder kronor kontant. Realisationsvinsten från försäljningen är beräknad till cirka 0,9 miljarder kronor vid transaktionens stängning och kommer att resultatföras under andra kvartalet 2018, (baserat på aktuell aktiekurs och EUR/SEK-valutakurs).De erhållna aktierna motsvarar 10,2 % av kapitalet och rösterna i Asiakstieto Group Plc.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör
08-763 8577, 070-550 35 00
 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Christoffer Geijer, chef Investor relations
08-763 83 19, 070-762 1006
 christoffer.geijer@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.