Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: UC AB:s ägare bidrar till en ny nordisk aktör inom kreditinformation

Det börsnoterade finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc ("Asiakastieto") har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB ("UC") om att förvärva UC.

SEB äger 28 % av aktierna i UC och kommer att erhålla 2,441,920 aktier i Asiakastieto motsvarande 10.2 % av bolaget samt cirka 0,3 miljarder kronor kontant. Bankens ägande i den nya koncernen är långsiktigt. För banken innebär försäljningen en realisationsvinst på cirka 0,9 miljarder kronor som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018,(baserat på aktuell aktiekurs och EUR/SEK-valutakurs). Samgåendet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

UC och Asiakastieto kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. Den nya koncernen är noterad på NASDAQ i Helsingfors. De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historisk utveckling. Sammanslagningen förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör
070-550 35 00 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Christoffer Geijer, chef Investor relations
08-763 83 19 christoffer.geijer@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.