Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB slutför försäljningen av SEB Pension i Danmark

Efter den danska konkurrensmyndighetens, Konkurrencerådet, godkännande den 30 maj 2018, och som tidigare meddelats den 14 december 2017, avyttrar SEB alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (Danica), ett dotterbolag till Danske Bank.

Samtliga villkor för försäljningen har uppfyllts och verksamheten, inklusive kundavtal, anställda och system, har överförts till Danica den 7 juni 2018.

Realisationsvinsten från försäljningen är beräknad till 3,6 miljarder kronor vid transaktionens stängning och kommer att redovisas inom raden jämförelsestörande poster i resultaträkningen för andra kvartalet 2018. Effekten på gruppens finansiella nyckeltal, på pro forma basis per januari-mars 2018, skulle ha varit begränsad. Kärnprimärkapitalrelationen skulle ha förbättrats 0,6 procentenheter till 19,6 procent.
 
Se länk till en pro forma sammanfattning för januari-mars 2018, exklusive SEB Pension i Danmark.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
Viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
08-763 8319, 070-762 1006
christoffer.geijer@seb.se

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.