Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar affärsuppdatering för 2019-2021

SEB har fattat beslut om affärsplanen för 2019-2021. Vid en press- och analytikerkonferens imorgon, torsdag 13 december, presenteras en sammanfattning av planen inklusive ett kostnadsmål för 2021.  

- SEB går in i nästa fas utifrån en styrkeposition. Koncernen har en solid finansiell ställning, med god lönsamhet, kapitalstyrka och kostnadseffektivitet. Vi stakar nu ut den strategiska riktningen för att tillvarata nya möjligheter på marknaden, säkerställa långsiktig tillväxt och kunna leverera service i världsklass till våra kunder på en snabbt föränderlig bankmarknad, säger Johan Torgeby, SEB:s VD och koncernchef.

SEB:s målsättning är att vara den tydligt ledande nordiska banken för företag och institutioner såväl som den bästa universalbanken i Sverige och de baltiska länderna, med en fortsatt stark finansiell ställning och kostnadseffektivitet som skapar värde för aktieägarna.

Efter omfattande analyser ser SEB goda förutsättningar att öka takten i omställningen och använda ny teknik för att möta framtida kundbehov, generera nya intäkter och öka effektiviteten. SEB ska fortsätta att bygga på sin styrkeposition inom tre strategiska områden:

Operationell excellens: Kunderna förväntar sig smartare, snabbare och säkrare tjänster. SEB kommer kontinuerligt att förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet genom att öka takten i digitaliseringen, automatisera processer tvärs igenom hela banken, samt öka användningen av data.

Ledande inom rådgivning: I takt med att bankprodukter blir alltmer likvärdiga blir rådgivningskvalitet en allt viktigare särskiljande faktor för att skapa värde för kunderna. SEB kommer därför att ytterligare förstärka rådgivningskapaciteten i tillväxtområden inom investment banking, kopplat till den digitala teknikomställningen, samt energisektorn. SEB ska också öka rådgivningskapaciteten för att dra nytta av bankens starka ställning inom private banking i Norden. SEB ska fortsätta ha en ledande roll och stärka kompetens, produkterbjudande och rådgivning inom hållbarhetsområdet.

Utökad närvaro: SEB ska vidga sin kontaktyta mot kunderna för att dra nytta av det nya finansiella ekosystemet som skapas i en alltmer uppkopplad värld. Genom "open banking" uppstår nya intäktsmöjligheter vid sidan av existerande distributionskanaler. SEB kommer tillsammans med nya samarbetspartners att utveckla nytänkande finansiella lösningar, som kan integreras i SEB:s plattform och ingå i bankens helhetserbjudande till kunderna.

SEB kommer att fortsätta verka under strikt kostnadskontroll och säkerställa att den befintliga verksamheten drivs med en oförändrad kostnadsbas under affärsplaneperioden 2019-2021. De nya strategiska initiativen förväntas sammanlagt innebära tillkommande investeringar på totalt 2-2,5 miljarder kronor under treårsperioden 2019-2021. Detta kommer att innebära en årlig kostnadsökning på 1 miljard kronor år 2021 och en nytt totalt kostnadsmål på omkring 23 miljarder kronor år 2021, baserat på 2018 års valutakurser. Takten på investeringarna är beroende av utvecklingen och kommer stegvis att skalas upp under de kommande tre åren. De strategiska initiativen förväntas över tid leda till både förbättrad intäktstillväxt och ökad kostnadseffektivitet. 
SEB:s finansiella mål är oförändrade:

  • Utdelning på 40 procent eller mer av vinst per aktie
  • Kärnprimärkapitalrelation på cirka 150 punkter över myndighetskravet
  • Konkurrenskraftig avkastning

Välkommen att delta vid följande möten

Presentation
Tid: 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Johan Torgeby, VD och koncernchef presenterar en sammanfattning av affärsplanen 2019-2021.

Presentationen kan följas live och kommer att vara tillgänglig 09:30 (CET) på  sebgroup.com/ir. Medierepresentanter som vill delta, kontakta press@seb.se eller +46 8 763 91 10 för ackreditering 

Telefonkonferens
Tid: 14:30 (CET)
Johan Torgeby, Masih Yazdi, finansdirektör, och Christoffer Geijer, chef för Investor Relations, håller en presentation följd av en frågesession.

För att delta, ring +44 (0)2071 928 000, ange konferens-id: 2080598, minst tio minuter i förväg.

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på sebgroup.com/sv/ir  där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
070-762 1006
christoffer.geijer@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

 

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2018, kl.18.00 CET.
 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.