Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Nordiska banker undersöker gemensam infrastruktur för kundkännedom

De ledande nordiska bankerna DNB Bank ASA, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har beslutat att gemensamt undersöka möjligheten att etablera en nordisk "känn din kund" infrastruktur. Målgruppen kommer inledningsvis att vara stora och medelstora företag.

Under senare år har kraven för att behandla kundernas data blivit en allt mer kritisk komponent i arbetet mot finansiell brottslighet. Många bankkunder upplever dessvärre att processerna är tidskrävande och inkluderar många banker och olika format. Ineffektiva processer inom kundkännedom påverkar också bankerna negativt med längre transaktionstider, ökad administration och risker.

Samtidigt står banksektorn inför ökade regleringar och myndighetskrav vad gäller kundkännedom. Därför finns det behov av en enhetlig, effektiv och tydlig funktion för att svara på ökade krav från kunder, banker och samhället.

Bankerna har för avsikt att starta ett gemensamt bolag, Nordic KYC Utility, med huvudfokus på att utveckla en gemensam effektiv, säker och kostnadseffektiv nordisk infrastruktur för kundkännedom. Bolaget kommer att ägas och kontrolleras av de grundande bankerna. Initiativet ska bidra till en fortsatt sund finanssektor, motverka finansiell brottslighet, skydda kunder och samhället.

Upprättandet av det gemensamma bolaget är villkorat av godkännande i enighet med Europeiska Kommissionens konkurrenslagstiftning och företaget beräknas vara etablerat under andra halvåret 2018.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.