Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Outlook: Splittrad syn på konjunkturen

Vi är på väg mot slutet av uppgångsfasen i denna konjunkturcykel, men den globala tillväxten håller i sig ett par år till. När övergången till nästa fas kommer är alltid vanskligt att förutse. Vi ser den gradvisa inbromsningen, som ligger i vår prognos, som det mest troliga scenariot, men är beredda på ett mer dramatiskt förlopp, så som ofta skett historiskt.

I början av augusti minskade vi risken till en neutral nivå i våra portföljer. Beslutet grundades på kombinationen av sencyklisk fas, ingen ytterligare acceleration av tillväxttakten i världen, en stark rapportperiod med god respons i aktiemarknaden samt en hel del störningsmoment såsom handelskrig i form av höjda tullar och oro i flera tillväxtmarknader. Beslutet har även stöd i det faktum att en offensiv riskbudget redan har gett bra utväxling under året.

- Vi är fortsatt strukturellt positiva, men taktiskt mer försiktiga. Globala investeringar har fått fart, och sannolikheten för recession är låg, men vi ser viss risk för temporära besvikelser kopplade till ekonomisk statistik, och vi går in i en period där det är relativt tyst från företagen tills rapporterna för det tredje kvartalet börjar publiceras. Ekvationen är tämligen komplicerad, konstaterar Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking

Vi befinner oss i den sencykliska fasen av konjunkturen, en fas som ofta innehåller hög tillväxt och tilltagande inflation, vilket får centralbanker att strama åt. Investerare tvekar mellan tron på fortsatta uppgångar och förberedelser för nästa konjunkturfas - nedgångsfasen. I rapportens tema-avsnitt "Konjunkturcykeln och marknadscykeln" går vi närmare in på vår syn var vi befinner oss, med slutsatsen att det ändå finns kraft kvar i konjunkturen ett tag till.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 6304
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.