Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Outlook: Sencyklisk fas med fortsatt bärkraft

I linje med våra förväntningar har 2018 hittills bjudit på oroliga finansmarknader. Frågan är om det handlar om ett första steg mot en successivt mer defensiv hållning eller en välbehövlig vinsthemtagning i en fortsatt positiv trend? Sencykliska drivkrafter som stark arbetsmarknad och stigande investeringar talar för fortsatt god tillväxt såväl i år som nästa år. Politisk dramatik oroar, men hämmar sannolikt inte tillväxten. Vi ser en fortsatt ljus grundbild.

Vi har varit moderat överviktade mot risktillgångar, såsom aktier och företagsobligationer under 2018 och vi behåller denna position tills vidare.

  • Kombinationen av att den globala investeringscykeln är tämligen ung och att nivån på tillväxttakten är så pass god och utbredd gör att vi bedömer att både den ekonomiska cykeln och vinstcykeln är mer uthållig än vad många räknar med. Det vore därför för försiktigt att redan nu rekommendera en tydligt defensiv portfölj. Den sencykliska fasen i kombination med en förväntan om ökad volatilitet talar dock för att vi kommer att ha ett mer varierat nyttjande av riskutrymmet framöver, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Ett sätt att fördela riskerna är att hitta områden med egna strukturella drivkrafter som inte följer den globala konjunkturcykeln. Den indiska ekonomin är ett sådant exempel, då den är i transformation med egna underliggande drivkrafter. Indien är nu världens snabbast växande ekonomi av signifikant storlek. I rapportens tema-avsnitt ger vi vår syn på utsikterna för landet och dess kapitalmarknad, som vi bedömer är ljusa.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 6304
Fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
Frank.hojem@seb.se
 
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.