Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling.

- Vi hade under fjolåret en stark ekonomisk tillväxt utan besvärande inflationsimpulser, stabil vinstutveckling, extremt låga räntor och centralbanker som tillförde likviditet i det ekonomiska systemet. I år förväntar vi oss viss motvind från vissa av dessa faktorer vilket kan komma att medföra svagare perioder och vinsthemtagningar, även om den underliggande trenden är fortsatt positiv, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Trots att uppgången har varat sedan 2009, är vi fortsatt positiva till konjunkturen, den globala tillväxttakten och de effekter dessa har på vinstgenereringen i företagssektorn. Även tillväxtens regionala bredd och fortplantning till i stort sett alla delar av ekonomin ger en stabil situation. På den negativa sidan återfinns relativt höga värderingsnivåer, stigande räntor och centralbanker som successivt trycker på bromsen via högre styrräntor och mindre likviditetsinjektioner. Sammantaget kvarstår vi med vår försiktigt positiva syn på mer riskfyllda tillgångar, även om avkastningsförväntningarna är något lägre än i fjol.

Som tema gör vi en analys av blockkedjetekniken, vad den är och vilka möjligheter den medför. Vi gör också en ny utblick inom hållbarhetsområdet och den snabba utvecklingen som sker där.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 6304
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern.Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge,Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.