Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Förväntningarna på bostadspriserna stiger kraftigt

SEB:s Boprisindikator stiger rejält i augusti. Uppgången är 13 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 26. Som sista region har nu även Stockholms indikator stigit över nollstrecket, till plus 5. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 20 och 31.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,12 procent vilket är oförändrat från förra månaden. Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån är oförändrad från förra månaden och ligger kvar på 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 49 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 7 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 6 procentenheter från 29 till 23 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 21 procent, en minskning med 1 procentenhet. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 26, vilket är 13 enheter högre än förra månaden.

  • Det blir allt tydligare att hushållens förtroende för bostadsmarknaden är på väg tillbaka. Månadens Boprisindikator på 26 är en kraftig ökning från föregående månad och den har nu stigit med 39 enheter sedan årsskiftet. Att hushållen tror på stigande priser är i sig stabiliserande för bostadsmarknaden. Samtidigt är dock många fastighetsmäklare, ekonomer och andra bedömare mer tveksamma inför höstens prisutveckling och det kan vara för tidigt att blåsa faran över. Man bör därför vara fortsatt försiktig och inte bygga sin privatekonomi på fortsatta prisökningar , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent. Det är oförändrat från förra månaden.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma notering som förra månaden. Även andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörligt ränta på sina bostadslån är oförändrad från förra månaden (23 procent) medan andelen med enbart rörlig ränta minskat från 25 till 24 procent.

Boprisindikatorn är nu på plus i alla regioner
I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 6 till plus 5, mätt som två månaders medelvärde. Det innebär att Boprisindikatorn nu är positiv i samtliga regioner. Störst uppgång från föregående månad uppvisar Norrland med en ökning från 11 till 31. Övriga regioner ligger tätt samlade i intervallet 20 till 23. Förutom i Norrland och Stockholm noteras uppgångar även i Svealand utom Stockholm (+15 till 23), Västra Götaland (+3 till 20) och i Östra Götaland (+10 till 22). Endast i Skåne är indikatorn oförändrad på 22.

  • Nu är Boprisindikatorn positiv även i Stockholm. Det innebär att det i samtliga regioner nu är fler som tror på stigande bostadspriser än på sjunkande. Men de regionala skillnaderna är betydande och det är fortfarande Stockholmarna som är mest tveksamma till den kommande prisutvecklingen. Det är rimligt med tanke på de höga prisnivåerna och på rapporterna om trög försäljning och möjligt överutbud i vissa segment, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 juli till 7 augusti.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17
26 13 7 11 7 4 - 7 - 13 -5 11 50 51

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni  2018 uppgick koncernens balansomslutning till  2  818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838  miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.