Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Förväntningarna på bostadspriserna fortsätter stiga

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stiga i september. Uppgången är 7 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn är nu 33. Tron på stigande priser har återvänt även till Stockholm, som nu ligger på 22. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 24 och 38. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,21 procent vilket är högre än förra månaden. Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån har stigit från förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 52 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 3 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 4 procentenheter, från 23 till 19 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, en minskning med 1 procentenhet. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 33, vilket är 7 enheter högre än förra månaden.

  • Hushållens syn på bostadsmarknaden stabiliseras allt mer. Nu är det åter en majoritet som tror på prisuppgångar det närmaste året och mindre än var femte tillfrågad tror på en nedgång. Sedan årsskiftet har Boprisindikatorn stigit med hela 46 enheter och är nu åter mycket nära sitt historiska genomsnitt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,21 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,21 procent. Det är 0,09 procentenheter högre än förra månaden och klart högre än Riksbankens egen prognos över ränteutvecklingen.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en högre notering än förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörligt ränta på sina bostadslån sjunker något till 20 procent från 23 procent förra månaden medan andelen med enbart rörlig ränta ökat från 24 till 27 procent.

Boprisindikatorn är nu på plus i alla regioner
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi denna månad i Stockholm, där Boprisindikatorn steg med 17 enheter från 5 till 22. Indikatorn steg även i övriga regioner och ligger nu i intervallet 24 till 38. I Östra Götaland var uppgången +10 till 32, i Svealand utom Stockholm +9 till 32, i Skåne +9 till 31, i Västra Götaland +4 till 24 och i Norrland +7 till 38.

  • De regionala skillnaderna minskar betydligt. Stockholm har den senaste tiden släpat efter övriga med en mycket mer försiktig syn på boprisutvecklingen. Nu verkar dock stämningsläget i huvudstadsregionen stabilisera sig och Boprisindikatorn tar ett stort kliv närmare resten av landet. Högst är Boprisindikatorn fortfarande i Norrland, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Om undersökningen
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 augusti till 4 september.  

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17
33 26 13 7 11 7 4 - 7 - 13 -5 11 50

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.