Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Förväntningarna på bostadspriserna backar

SEB:s Boprisindikator sjunker i oktober. Nedgången är 11 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 22. Tron på stigande priser har vänt ner i Stockholm, övriga Svealand och Norrland. Skåne ligger nu i topp och alla regioner återfinns i ett spann mellan 19 och 39. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,12 procent vilket är lägre än förra månaden. Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 48 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en minskning med 4 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser ökade med 3 procentenheter från 23 till 26 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 19 procent, en minskning med 1 procentenhet. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 22, vilket är 11 enheter lägre än förra månaden.

  • Efter stigande boprisförväntningar under nästan hela året kom det en tydlig sättning den här månaden. Hushållens inställning har troligen påverkats av fortsatta rapporter om svårsålda bostäder, i synnerhet nyproduktion. Det är för tidigt att säga om det här är ett trendskifte nedåt eller om den långsiktigt uppåtgående trenden fortsätter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent. Det är 0,09 procentenheter lägre än från förra månaden och mer i linje med Riksbankens egen prognos över ränteutvecklingen.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en lägre notering än förra månaden (7 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörligt ränta på sina bostadslån stiger något till 21 procent från 20 procent förra månaden medan andelen med enbart rörlig ränta ligger kvar på 27 procent.

Boprisindikatorn faller i Stockholm, Svealand utom Stockholm och Norrland
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi denna månad i Skåne, där Boprisindikatorn steg med 8 enheter från 31 till 39. Indikatorn steg även i Västra Götaland med 6 enheter och i Östra Götaland med 1 enhet till 30 respektive 33. I övriga regioner minskar indikatorn. I Svealand utom Stockholm och Norrland minskar den med 12 enheter vardera till 19 respektive 26 och i Stockholm minskar den med 3 enheter till 19.

  • Under stora delar av året har vi sett stora regionala skillnader i boprisförväntningar. Framförallt har Stockholm släpat efter med minussiffror under våren och sommaren. Under sensommaren steg Stockholmssiffrorna kraftigt och stora delar av gapet mot övriga regioner slöts. Oktobersiffran visar nu att Stockholm återigen tappar en del och att spannet mellan regionerna ökar, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 september till 2 oktober.  

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17
22 33 26 13 7 11 7 4 - 7 - 13 -5 11

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.