Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

SEB:s Boprisindikator fortsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden från 0,23 procent till 0,25 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån backade med 1 procentenhet till 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 30 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 6 enheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 2 enheter från 41 till 43 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 enhet från 18 procent till 19 procent.
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 13 vilket är 8 enheter lägre än förra månaden.

- Det är en stor omsvängning som har skett de senaste månaderna. Boprisindikatorn har sjunkit med hela 63 enheter sedan oktober och det är nu betydligt fler som tror på fallande priser än på stigande. De sjunkande förväntningarna har sammanfallit med en nedgång i de faktiska priserna och nu blir det intressant att följa utvecklingen under vintern och våren. Det finns tecken på att marknaden redan är på väg att stabiliseras men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,25 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,25 procent. Det är en något högre nivå än föregående månad då den låg på 0,23 procent.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en enhet jämfört med föregående månad.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner och mest i Svealand utom Stockholm
Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner. I Stockholm backar den från minus 24 till minus 31, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 15 enheter till minus 4, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 20 enheter till minus 6, i Västra Götaland med 5 enheter till 0, i Östra Götaland med 17 enheter till minus 12 och i Skåne sjunker indikatorn med 15 enheter till 2.

- Den stora nedgången kom först till Stockholm men har nu spridit sig till resten av landet. Förra månaden var det bara i Stockholm som Boprisindikatorn låg på minus, den här månaden är det bara Skåne som fortfarande har en positiv siffra. Det är fortfarande Stockholm som har den lägsta siffran men den största minskningen ser vi den här månaden i Svealand utom Stockholm, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 2 till 9 januari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17
- 13 - 5 11 50 51 58 63 63 69 67 68 59

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.