Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fallet i hushållens boprisförväntningar avstannar

Fallet i SEB:s Boprisindikator avstannar och vänder i februari uppåt. Uppgången är 6 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 7. Bland regionerna ligger Stockholm lägst även denna månad. Stockholm ligger på minus 21 och övriga regioner i spannet minus 2 till minus 15. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på en något lägre nivå än förra månaden, en förändring från 0,25 procent till 0,17 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på 4 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 34 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 4 enheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 2 enheter från 43 till 41 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 enhet från 19 procent till 20 procent. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 7 vilket är 6 enheter högre än förra månaden.

- De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu Boprisindikatorn. Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,17 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,17 procent. Det är en något lägre nivå än föregående månad då den låg på 0,25 procent.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

- Det kan bli ett ökat fokus på räntan de närmaste månaderna. Internationellt har de långa räntorna stigit vilket kan spilla över på bundna svenska bolåneräntor. Den som har för avsikt att binda räntan på hela eller delar av sina lån bör därför inte vänta för länge, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom i Stockholm och Östra Götaland
I Stockholm stiger indikatorn från minus 31 till minus 21, mätt som två månaders medelvärde och i Östra Götaland från minus 12 till minus 6. I Stockholm utom Svealand minskar den med 9enheter till minus 15 och i Norrland minskar indikatorn med 6 enheter till minus 10. I Skåne sjunker indikatorn med 4 enheter till minus 2 och i Västra Götaland med 2 enheter till minus 2.  

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 januari till 6 februari.  

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17
-7 - 13 - 5 11 50 51 58 63 63 69 67 68

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge,Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.