Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB CFO Survey: Svenska företag visar stark framtidstro

CFO:ers optimism inför framtiden fortsatt hög, men den uppåtgående trenden saktar något. I Sverige ligger investerings- och anställningsagendan på topp jämfört med övriga EU-länder. Organisk tillväxt är högsta prioritet medan bristen på kvalificerad arbetskraft är den största oron. Det visar vårens Deloitte/SEB CFO Survey.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer.Vårens rapport visar att CFO:ers optimism inför det kommande året stiger för fjärde undersökningen i rad, vilket är den mest konstanta ökningen sedan tiden efter finanskrisen. Dock ökar Svenska CFO:ers optimism något mindre än i övriga Europa och Norden.

  • CFO:er i övriga Europa utgår från lägre tillväxtnivåer och knappar därför in på Sverige i sin syn på utvecklingen framåt. Men än så länge verkar de svenska företagens optimism inte visa på någon avmattning i närtid utan det handlar mer om att de höga förväntningarna på framtiden håller en mer konstant nivå, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Sverige återfinns fortfarande i toppskiktet av de 20 länder som ingår i den europiska undersökningen både vad gäller förväntan på investeringar samt planer på att anställa.

  • Investeringsviljan bland de svenska företagen fortsätter att vara mycket god. Fokus har flyttats till att främst omfatta organisk och inhemsk tillväxt. Det medför också en rejäl ökning, från redan höga nivåer, i planer på att anställa personal, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.
  • Ett problem för den expansiva agendan är att oron för brist på kvalificerad arbetskraft ökat. Det ses som den främsta utmaningen bland Sveriges företag, tillägger Henrik Nilsson.

Inställningen skiljer sig mellan sektorer

Inför vårens undersökning fanns en risk för att CFO:er i företag med främst inhemsk exponering, framförallt byggsektorn, skulle ha blivit pessimistiska givet husprisfallen som började efter höstens undersökning. En sådan förändring återfinns dock inte i svaren - istället ser branschen fortsatt positivt på framtiden. Däremot visar rapporten en annan problematik: sektorn detaljhandel och konsumentprodukter återfinns bland de mest pessimistiska sektorerna vad gäller de flesta frågorna i undersökningen.

  • Detaljhandeln och konsumentprodukter är som bekant utsatta för tuff utländsk konkurrens främst driven inom näthandeln, säger Henrik Nilsson.
  • Utöver det påverkar troligen den väldigt svaga kronan också dessa företags marginaler negativt, fortsätter Karl Steiner.

             
Möjligheter och risker

Digital teknologi inkorporeras mer och mer i strategiskt beslutfattande och investeringar i digital utveckling planeras inom de flesta områden. Vad gäller framtida risk-scenarion så ser tycks inte svenska CFO:er känna sig särskilt hotade. Politiska beslut ses som det mest sannolika hotet, men detta anses inte ha stor inverkan på företagen. Misstag av centralbanker eller stora fall på finansmarknaderna bedöms kunna ha stor inverkan, men lägre sannolikhet att inträffa.

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19 andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten, www.cfosurvey.se

För mer information kontakta
Karl Steiner, ekonom SEB
070-332 3104, karl.steiner@seb.se

Henrik Nilsson, partner, Deloitte
073-397 1102, henrik.nilsson@deloitte.se

Presskontakt
Frank Hojem, Presschef SEB
070-763 9947, frank.hojem@seb.se

Christer Ahlgren, press kontakt, Clients&Industries, Deloitte
0708-14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 Mars  2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.