Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn vänder nedåt

SEB:s Boprisindikator backar i juni. Nedgången är 4 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 7. Bland regionerna uppvisar Stockholm åter en negativ siffra, minus 7. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 9 och 21. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från 0,19 procent förra månaden till 0,27 procent denna månad. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 40 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 2 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 2 procentenheter från 31 till 33 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, vilket är samma för tredje månaden i rad. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 7, vilket är 4 enheter lägre än förra månaden.

  • Det finns fortfarande en stor osäkerhet på svensk bostadsmarknad. Efter fyra månader i rad med stigande Boprisindikator ser vi nu åter en nedgång. Det är fortfarande fler som tror på uppgång än på nedgång men osäkerheten är tydlig och nivåerna är fortfarande på låga nivåer jämfört med läget innan höstens stora nedgång, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,27 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,27 mot förra månadens 0,19 procent. Det är den högsta nivån sedan maj 2015.

  • Det är stor skillnad mellan hushållens förväntningar och Riksbankens egen prognos för hur reporäntan ska utvecklas. Den skillnaden växer nu ytterligare och hushållen tror på en avsevärt snabbare räntehöjningstakt än både Riksbanken och de flesta andra ekonomer, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden. Vidare har andelen som säger att de har en fast ränta ökat från 15 till 16 procent och andelen med rörlig ränta ökat från 28 till 29 procent.

Boprisindikatorn på plus i alla regioner utom i Stockholm.
I Stockholm sjönk Boprisindikatorn från plus 1 till minus 7, mätt som två månaders medelvärde. Därmed uppvisar Stockholm återigen ett negativt värde medan övriga regioner har positiva värden mellan 9 och 21. Störst uppgång noteras i Östra Götaland där indikatorn steg från 3 till 10. I Skåne steg indikatorn med 2 enheter till 21 och i Västra Götaland med 1 enhet till 14. I Norrland och Svealand utom Stockholm ligger indikatorn still på 11 respektive 10.
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 024 intervjuer och genomfördes under perioden 29 maj till 6 juni.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17 juli-17
7 11 7 4 -7 - 13 - 5 11 50 51 58 63

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.