Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn vänder åter uppåt

SEB:s Boprisindikator stiger åter i juli. Uppgången är 6 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 13. Bland regionerna uppvisar Stockholm fortfarande en negativ siffra, minus 6. Övriga regioner ligger i ett spann mellan plus 8 och 22. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker ner till 0,12 procent jämfört med 0,27 procent förra månaden. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån sjunker en procentenhet till 5 procent jämfört med föregående månad.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 4 procentenheter från 33 till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 22 procent, en ökning med 2 procentenheter. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 13, vilket är 6 enheter högre än förra månaden.

  • Efter förra månadens bakslag vänder Boprisindikatorn åter uppåt. Den lite större trenden att hushållen är på väg att återfå förtroendet för bostadsmarknaden håller därmed i sig. Månadens notering på 13 är den högsta sedan oktober 2017, innan den tydliga nedgången i både priser och förväntningar inleddes. Men trots månadens uppgång är det långt till de tidigare toppnivåerna och intrycket är fortfarande att marknaden står och väger, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 mot förra månadens 0,27 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2017 då den var 0,06 procent.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet lägre än förra månaden. Vidare har andelen som säger att de har en kombination av fast och rörligt ränta ökat från 19 till 23 procent, samtidigt som andelen med rörlig ränta minskat från 29 till 25 procent.

Boprisindikatorn på plus i alla regioner utom i Stockholm
I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 7 till minus 6, mätt som två månaders medelvärde. Därmed uppvisar Stockholm fortfarande ett negativt värde medan övriga regioner har positiva värden mellan 8 och 22. Störst uppgång noteras i Västra Götaland där indikatorn steg från 14 till 17. I Svealand utom Stockholm och i Östra Götaland steg indikatorn med 2 enheter vardera till 8 respektive 12 och i Skåne med 1 enhet till 22. I Norrland ligger indikatorn stilla på 11.

  • Det är en spretig bild vi ser med relativt stora regionala skillnader. Det är anmärkningsvärt att det i Stockholm fortfarande är fler som tror på sjunkande än på stigande priser och en tydlig signal om att osäkerheten på bostadsmarknaden fortfarande är stor, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 023 intervjuer och genomfördes under perioden 25 juni till 3 juli.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17
13 7 11 7 4 -7 - 13 - 5 11 50 51 58

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till  2  903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.