Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn fortsätter att backa

SEB:s Boprisindikator fortsätter att sjunka i december. Nedgången är 3 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 10. Tron på stigande priser har vänt ner i alla regioner förutom i Svealand utom Stockholm. Indikatorn är lägst i Stockholm som nu hamnar på minus 8. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 10 och 23. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år minskar och ligger nu på 0,39 procent. Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 9 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 41 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en minskning med 3 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 31 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 21 procent, en ökning med 3 procentenheter. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 10, vilket är 3 enheter lägre än förra månaden.

  • Hushållens avvaktande inställning till bostadsmarknaden fortsätter och för tredje månaden i rad sjunker Boprisindikatorn. Även om bostadsförsäljningarna kom igång ganska bra under hösten så är prisutvecklingen avvaktande och i vissa segment backar den till och med något. Det återspeglas i mediarapporteringen och tillsammans med diskussionen om kommande räntehöjningar dämpar det hushållens förväntningar på boprisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent. Det är 0,12 procentenheter lägre än från förra månaden.

  • Även om hushållens förväntningar på reporäntan backar något den här månaden, har de nu etablerat sig på en högre nivå än tidigare. Hushållen verkar övertygade om att Riksbanken gör som den sagt och nu påbörjar en räntehöjning. Det är med stor sannolikhet också en av orsakerna till den avvaktande attityd som finns till bostadsprisernas utveckling, säger Jens Magnusson.

Nio procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en högre notering än förra månaden (8 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån stiger något till 22 procent från 20 procent förra månaden medan andelen med enbart rörlig ränta ligger kvar på 26 procent samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner utom i Svealand utom Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst minskning ser vi denna månad i Skåne där indikatorn sjönk med 19 enheter från 36 till 17. Indikatorn sjönk även i Västra Götaland, Östra Götaland, Norrland och i Stockholm med 13, 6,5 respektive 4. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn med 9 enheter till 23. Stockholm är nu den enda region som har negativa boprisförväntningar. Indikatorn sjunker från minus 4 till minus 8.

  • Fortfarande är det i Stockholm vi ser den största tveksamheten inför bostadsmarknaden. Mätt som medelvärdet av de två senaste månaderna är Boprisindikatorn i Stockholm nu minus 8 vilket innebär att klart fler tror på fallande priser än på stigande. Vi ser också ett ovanligt stort avstånd mellan huvudstaden och övrig landet, som visserligen också backar i december men som ändå ligger väl samlat mellan 10 och 23, dvs. betydligt fler tror på stigande priser än på fallande, säger Jens Magnusson

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 november till 4 december.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18
10 13 22 33 26 13 7 11 7 4 - 7 - 13

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.