Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn fortsätter återhämtningen

SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt i maj. Uppgången är 4 enheter från föregående månad och indikatorn är nu plus 11. Bland regionerna uppvisar nu även Stockholm en positiv siffra (plus 1) vilket är första gången sedan november 2017. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 3 och 19.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från 0,13 procent förra månaden till 0,19 procent denna månad. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar till 6 procent från föregående månads 9 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 2 procentenheter från 33 till 31 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, vilket är samma som förra månaden. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 11, vilket är 4 enheter högre än förra månaden.

- De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för bostadsmarknaden återvänder gradvis. Det är fjärde månaden i rad som Boprisindikatorn stiger och nu är det i samtliga regioner fler som tror på en prisuppgång än på en prisnedgång. Samtidigt är vi långt ifrån de nivåer vi såg innan höstens stora nedgång och det återstår mycket osäkerhet på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent. Det är en något högre nivå än förra månadens notering på 0,13 procent.

- Det är lite överraskande att hushållens förväntning på reporäntan stiger. En stor del av undersökningen genomfördes efter Riksbankens besked att prognosen för den första räntehöjningen skjuts upp ytterligare. Med denna månads notering ökar den redan betydande skillnaden mellan hushållens förväntningar och Riksbankens egen prognos, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning och en normalisering från förra månadens ovanligt höga notering på 9 procent. Vidare har andelen som säger att de har en fast ränta minskat från 21 till 15 procent och andelen med rörlig ränta ökat från 26 till 28 procent.
  
Boprisindikatorn åter på plus i alla regioner.
I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 4 till plus 1, mätt som två månaders medelvärde. Därmed uppvisar nu alla regioner positiva siffror och för Stockholms del är det första gången sedan i november 2017 som fler tror på stigande än på fallande priser. Störst uppgång noteras i Svealand utom Stockholm där indikatorn steg från plus 2 till plus 11. I Norrland steg indikatorn med 2 enheter till plus 7, i Västra Götaland med 1 enhet till plus 13 och i Skåne från 15 till 19. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn ligger still på 3.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 037 intervjuer och genomfördes under perioden 24 april till 2 maj.   

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-18 april-18 mar-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17 juli-17 Juni-17
11 7 4 -7 - 13 - 5 11 50 51 58 63 63

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se

Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018  uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.