Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nina Korfu-Pedersen och Masih Yazdi utnämnda medlemmar av SEB:s verkställande ledning

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör sedan 2008, har bestämt sig för att lämna SEB för att istället tillträda som finansdirektör (CFO) vid ett internationellt finansinstitut utanför Europa.

- Jag vill tacka Jan Erik Back för hans stora arbete för SEB under de gångna tio åren. Han lämnar en stabil och välfungerande funktion och team. Han är en mycket uppskattad kollega och ledare. Jan Erik kommer att lämna under augusti 2018 och kommer därmed att vara kvar över SEB:s halvårsresultat", säger koncernchef och VD Johan Torgeby.

Johan Torgeby fortsätter:

- Vi har verkligen fantastiska människor i SEB. Jag är glad att kunna tillkännage följande utnämningar och förändringar som kommer att säkerställa en smidig övergång och också fortsätta att öka takten i transformationen av banken.

Nina Korfu-Pedersen fortsätter i sin roll som chef för Group Finance och har utnämnts till ekonomidirektör samt medlem av verkställande ledningen. Nina har arbetat i SEB sedan 2010 som chef för Financial Services inom Group Finance. Hon har en master i företagsekonomi och nationalekonomi från BI Norwegian Business School och en master i international business and politics från University of Reading. Hon har en bakgrund som managementkonsult vid PA Consulting och som chef för Group control & strategy vid If Försäkringar.

Masih Yazdi, idag chef för Group Financial Management, har utnämnts till finansdirektör och medlem av verkställande ledningen. Masih har arbetat i SEB sedan 2013 och har en master i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Innan han började arbeta i sin nuvarande roll har han varit en högt rankad aktieanalytiker. Han har också arbetat som riskanalytiker vid Finansinspektionen. Chefen för investor relations, chefen för Treasury och chefen för M&A Strategy kommer att rapportera till Masih.

Utöver sin nuvarande roll som chef för Affärsstöd, har Martin Johansson, som har varit medlem av den verkställande ledningen sedan 2009, också utnämnts till stabschef. I sin bredare roll som stabschef och chef för Affärsstöd, kommer koncernstaber såsom Procurement, Real Estate och Transformation Office att nu rapportera till Martin.

- Jag ser fram emot att arbeta närmare både Masih och Nina och vill varmt välkomna dem till SEB:s verkställande ledning. Utnämningarna träder i kraft den 1 maj 2018, säger Johan Torgeby.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör,
070-550 35 00 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
Jonas Söderberg, chef Investor Relations,
 073-521 02 66 jonas.soderberg@seb.se

 
 

 

 

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018, kl. 07.00 CET.

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 December 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.