Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vd och koncernchef Annika Falkengren lämnar SEB i juli 2017

Efter nära 30 år på SEB, varav de senaste elva åren som vd och koncernchef har Annika Falkengren informerat bankens styrelse om att hon har beslutat lämna SEB. Styrelsen kommer nu att inititera rekryteringsprocessen efter en ny vd och koncernchef.

- Annika Falkengren har genom sitt långvariga engagemang för SEB och dess kunder, sitt lysande ledarskap och sin djupa branschkännedom visat att människor gör skillnad. Hon navigerade på ett framgångsrikt sätt SEB genom den globala finanskrisen och satte en tydlig framtidsstrategi, som hon och hela SEB-teamet kompromisslöst har levererat på. Hon lämnar en stark och stabil bank med en robust finansiell ställning och en växande kundbas; en bank som är väl positionerad att fortsätta leverera på den långsiktiga strategin och den ambitiösa visionen om service i världsklass. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Annika för hennes stora och värdefulla bidrag till SEB under alla dessa år, säger Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.

- Jag har tillbringat hela mitt yrkesliv i SEB. Det har varit en fantastisk resa tillsammans med kunder och kollegor. Efter alla år vid rodret för SEB var det inte lätt att fatta beslut om att inleda en ny karriär och i en ny roll. Men, min slutsats blev ändå att detta är rätt tillfälle. Med sin starka kultur och engagerade medarbetare som med tydliga värderingar vill leverera en fantastisk kundupplevelse, är SEB väl positionerat att möta framtida utmaningar och möjligheter i ett snabbt föränderligt banklandskap, säger Annika Falkengren.

Annika Falkengren kommer senare under 2017 att tillträda en operativ roll som delägare i den schweiziska kapitalförvaltningsfirman Lombard Odier Group, som främst är verksam utanför SEB:s hemmamarknader. Hon slutar i SEB senast under juli 2017.

- Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringen efter en ny vd och koncernchef med målet att säkerställa en smidig succession. Såsom tidigare har kommunicerats kommer bankens årsbokslut att presenteras den 1 februari. Dagens kommunikation är enbart relaterad till Annika Falkengrens beslut att lämna SEB. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Marcus Wallenberg. 

En presskonferens kommer att hållas på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm klockan 09.30. Ordförande Marcus Wallenberg och koncernchef Annika Falkengren kommer att kommentera och besvara frågor. Presskonferensen är öppen för journalister och analytiker och kan följas live på www.sebgroup.com på svenska och engelska.

Marcus Wallenberg, Annika Falkengren, Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, och Jonas Söderberg, chef för Investerarrelationer kommer att hålla en telefonkonferens för analytiker och besvara frågor klockan 14.00. För att delta, ring +44 (0) 1452 555566, ange konferens-id: 54887149, minst 10 minuter i förväg.

Följande information har lagts till pressmeddelandet:

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017, kl.07.30 CET.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 8577, 070- 550 35 00
Jonas Söderberg, IR-chef, 08-763 8319, 073-521 02 66
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se