Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 28 mars 2017

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):s årsstämma äger rum tisdagen den 28 mars 2017 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

På agendan finns bland annat styrelsens förslag till utdelning om 5:50 kronor per A och C-aktie.

Valberedningen föreslår omval av Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall. Till ny styrelseledamot föreslås Johan Torgeby, som tillträder som SEB:s VD och koncernchef den 29 mars.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 22 februari 2017.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv, onsdagen den 22 februari 2017. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 22 februari 2017.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2017

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
08 763 8319, 073 521 0266
jonas.soderberg@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.