Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018.

Valberedningen består av:
Petra Hedengran, Investor, ordförande
Magnus Billing, Alecta
Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
Javiera Ragnartz, AMF
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Tomas Nicolin att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2018. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken "Årsstämma".

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast fredagen den 5 januari 2018.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08-763 85 77, 070-550 35 00


Jonas Söderberg, IR-chef
08-763 83 19, 073-521 02 66

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.