Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2017: Bred uppgång i hushållens förmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade  under det tredje kvartalet 2017.  Mätt i kronor kommer den största uppgången från ökade fastighetstillgångar men även kategorierna ränte- och aktietillgångar bidrog. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2017 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet med 184 miljarder kronor (1,3 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 14 172 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 273 miljarder kronor till 18 128 miljarder kronor. Det enskilt största bidraget kom från ökade fastighetstillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 79 miljarder kronor under tredje kvartalet  vilket är en ökning med drygt 21 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (65 miljarder).

  • Under det  tredje kvartalet steg hushållens tillgångar med 273 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom från stigande fastighetstillgångar, där fortsatt stigande bostadspriser spelat en stor roll. Men vi vet också att bostadspriserna bromsade in i slutet av kvartalet och det blir mycket intressant att se hur totalen utvecklas i det fjärde kvartalet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 89 miljarder (2,3 procent), vilket är den snabbaste ökningstakten sedan fjärde kvartalet 2009. På årsbasis steg ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till 7,2 procent. Hushållens konsumtionslån ökadei lägre takt än tidigare kvartal (+1 procent), och under tredje kvartalet var det i stället övriga lån som ökade i snabbast takt, 7,9 procent. Exempel på övriga lån är lån med finansiella instrument, lantbruksfastigheter och statlig/kommunal borgen som säkerhet. Bostadslånen står för 77,3 procent av  hushållens samlade skulder.

  • Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter öka, och nu i den högsta kvartalsvisa ökningstakten sedan 2009. Den utvecklingen kommer att fortsätta när äldre, mindre lån succesivt byts mot nya, större lån. Den processen fortgår även om bostadspriserna vid nyköp nu verkar mattas av, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2017, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  14 172
Varav tillgångar 18 128
Varav skulder -3 956
Förändring nettoförmögenhet +184
Varav tillgångar +273
Varav skulder -89
Värdeförändring räntetillgångar +68
Värdeförändring aktietillgångar +95
Värdeförändring fastighetstillgångar +110
Varav nysparande +79

Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2017

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 4 014 +1,7
Aktierelaterat 6 174 +1,6
Fastigheter 7 940 +1,4

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67

 

Gustav Sjöholm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
08-763 7449
gustav.sjoholm@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.