Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2017: Stigande aktietillgångar driver upp hushållens förmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2017. Den huvudsakliga orsaken till uppgången var ökade aktietillgångar men även kategorierna ränte- och fastighetstillgångar bidrog. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2017 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det första kvartalet med 466 miljarder kronor (4 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 13 514 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 520 miljarder kronor till 17 314 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 gånger Sveriges BNP. Det enskilt största bidraget kom från ökade aktietillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 58 miljarder kronor under första kvartalet vilket är en ökning med 21 miljarder (57 procent) jämfört med föregående kvartal.

- Under det första kvartalet steg hushållens tillgångar med 520 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom från stigande aktietillgångar, där stigande fondvärden spelat en stor roll, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder (1,4 procent), vilket i stort sett är samma ökningstakt som föregående kvartal. Även på årsbasis var ökningstakten nästintill oförändrad jämfört med tidigare kvartal och uppgick till knappt 6,9 procent. Hushållens skuldökning har haft en genomsnittlig årlig ökningstakt på 8 procent sedan början av 2000-talet. Historiskt har första kvartalet varit en relativt bra indikator på hur skuldökningstakten kommer utveckla sig under resten av året. Bostadslånen står fortsatt för 77,5 procent av hushållens samlade skulder.

- Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter öka, om än i lägre takt än genomsnittet de senaste 15-åren. För första gången på två år är det inte bostadslånen som växer i snabbare takt än övriga lån. Under första kvartalet är det istället konsumtionslånen som växer snabbast. Även om hushållens tillgångar fortsätter att vara mer än fyra gångar så stora som skulderna så är utvecklingen av hushållens skuldsättning viktig att hålla under uppsikt, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2017, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 13 514
Varav tillgångar 17 314
Varav skulder - 3 800
Förändring nettoförmögenhet +466
Varav tillgångar +520
Varav skulder -54
Värdeförändring räntetillgångar +127
Värdeförändring aktietillgångar +259
Värdeförändring fastighetstillgångar +134
Varav nysparande +58

Fördelning av hushållens tillgångar, första kvartalet 2017

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 900 +3,4
Aktierelaterat 5 869 +4,6
Fastigheter 7 544 +1,8

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18, 070-210 22 67
jens.magnussson@seb.se

Gustav Sjöholm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 74 49
gustav.sjoholm@seb.se

Presskontakt
Laurence Westerlund
08-763 86 27
laurence.westerlund@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv