Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2017: Bostäder driver upp hushållens förmögenhet


De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade  under det andra kvartalet 2017.  Den huvudsakliga orsaken till uppgången var ökade fastighetstillgångar men även kategorierna ränte- och aktietillgångar bidrog. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2017 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet med 341 miljarder kronor (3 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 13 910 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 409 miljarder kronor till 17 777 miljarder kronor. Det enskilt största bidraget kom från ökade fastighetstillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 124 miljarder kronor under andra kvartalet  vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående kvartal (58 miljarder).

- Under det andra kvartalet steg hushållens tillgångar med 409 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom från stigande fastighetstillgångar, där fortsatt stigande bostadspriser spelat en stor roll, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 68 miljarder (1,8 procent), vilket är 0,4 procentenheter högre ökningstakt jämfört med föregående kvartal. På årsbasis gick ökningstakten dock ner jämfört med tidigare kvartal och uppgick till knappt 6,5 procent. Hushållens konsumtionslån ökade för andra kvartalet i rad, högst ökningstakt av alla skulderna. Under kvartalet ökade de med 5,5 procent och på årsbasis med knappt 10 procent. Bostadslånen står fortsatt för 77,5 procent av  hushållens samlade skulder.

- Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter öka, om än i vikande takt. Även det andra kvartalet var det konsumtionslånen som ökade snabbast. Det finns skäl att tro att ökningen hör ihop med stramare regler på bostadsmarknaden och det finns all anledning att följa utvecklingen för denna lånetyp som för många är både dyrare och mer riskfylld än t.ex. bolån, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2017, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 910
Varav tillgångar 17 777
Varav skulder - 3 867
Förändring nettoförmögenhet +341
Varav tillgångar +409
Varav skulder -68
Värdeförändring räntetillgångar +90
Värdeförändring aktietillgångar +102
Värdeförändring fastighetstillgångar +217
Varav nysparande +124


Fördelning av hushållens tillgångar, andra kvartalet 2017

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 972 +2,3
Aktierelaterat 5 966 +1,7
Fastigheter 7 839 +2,9

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 9118, 070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Gustav Sjöholm, ansvarig för
sammanställningen av Sparbarometer
08-763 7449
gustav.sjoholm@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.