Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Stark orderingång för nordiska företag i Kina

  • Stark försäljningsökning trots osäkerhet
  • Materialkostnader är nu en nyckelfråga
  • Ökning i lönenivåer och nyanställningar
  • Fortfarande förväntar sig klar majoritet av bolagen att den kinesiska valutan försvagas ytterligare

SEB:s undersökning, China Financial Index, visar att nordiska och tyska företagare fortsätter att se ljust på företagsklimatet i Kina. De är positivare i termer av nyanställningar, ökande investeringar och försäljning men  vinstprognoserna är oförändrade jämfört med den förra undersökningen som gjordes i september 2016. SEB:s China Financial Index ökar i mars till 61,6 från 58,6 i september 2016 och 56,2 för ett år sedan. Tydligt i rapporten är ett fortsatt ökande gap mellan tillverkningssektorn och servicesektorn där servicesektorn är fortsatt mer positiv. Senaste tidens ekonomiska statistik i Kina pekar på samma utveckling. Det officiella inköpschefsindexet (PMI) visade 51,7 i februari, vilket är en ökning från 51,0 i januari och är klart högre än för ett år sedan. Samma index för tjänstesektorn som nyligen publicerades är betydligt högre än för ett år sedan dock ned något till 54,2 från 54,6 i januari i år.

Högre försäljning och vinster trots oro för kundefterfrågan och materialkostnader
Tre av fyra av de tillfrågade företagen i undersökningen förväntar sig en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Samtidigt är vinstförväntningarna oförändrade jämfört för sex månader sedan. En majoritet av företagen som arbetar med service och konsumentprodukter förväntar sig ökande vinster. Kundefterfrågan fortsätter att vara den viktigaste faktorn för de tillfrågade företagen. Ett av fyra företag ser konkurrens som största källa till oro. En faktor som sticker ut är oron för ökande materialkostnader. För ett av fyra företag är detta den främsta källan till oro, en ökning från mycket låga nivåer från rapporten som gjordes i september samt för ett år sedan. Detta kan kanske förklaras av ökade råvarupriser under de senaste månaderna, särskilt i olja, koppar och järnmalm. Ökande inköpspriser kan vara en bidragande orsak till pressade vinster.

-Vi ser ett väsentligt förbättrat företagsklimat för våra nordiska och tyska företag i Kina. Det är fortfarande lite förvånande med tanke på underliggande problem som såsom hög belåning, valutavolatilitet och ökande regleringar. Utsikterna för försäljning, anställningar och investeringsprognoser ökar, men vinstprognoserna är oförändrade. Likt tidigare rapporter ser vi att branscher påverkas olika. Utmaningarna fortsätter för tillverkningsindustrin medan tjänstesektorn fortsätter att växa, säger Niina Äikäs, chef för SEB i Shanghai.

-Ett trendbrott från förra rapporten är högre löneökningar och ökande nyrekryteringar. Cirka hälften av företagen planerar nyanställningar, en ökning från cirka en tredjedel för sex månader sedan. Färre företag planerar att minska sin personal. Och hälften av de tillfrågade företagen förväntar sig löneökningar på 5-6 procent. Ökande löne- och materialkostnader ligger i linje med nyligen publicerad data som visar en högre inflationsnivå i Kina. Inflationstakten har gradvis ökat de senaste åren och SEB förväntar sig att inflationen ligger på 2,5 % 2017. Om inflationen driver upp räntorna så kan det göra de höga skuldnivåerna i Kina svåra att hantera och orsaka finansiell instabilitet.

Investeringsplanerna för de kommande sex månaderna ökar något. Nära hälften av företagen anger att de planerar måttliga investeringsökningar. En annan sak värt att påpeka är behovet av valutasäkring som minskar kraftigt. Detta är något förvånande eftersom volatiliteten i den kinesiska valutan har ökat markant. Nästan två tredjedelar förväntar sig att valutan kommer att försvagas ytterligare mot den amerikanska dollarn.

-Företagen som deltar i undersökningen är fortfarande mycket optimistiska men den senaste tidens osäkerhet har i viss mån hämmat nya investeringar och tillväxtplaner. Det finns potentiella tecken på stigande inflation, till följd av högre råvarupriser och högre lönetillväxt. Dessutom är materialkostnader en ökande oro. Men företag vi talar med säger fortfarande att den kinesiska marknaden har stor strategisk betydelse och att de är långsiktigt positiva, säger Niina Äikäs.

Detta är den sjuttonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning bland nordiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes mellan 13 och 26 februari 2017 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Niina Äikäs, General Manager för SEB Shanghai
+ 86 21 2052 1888
niina.aikas@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, presschef
+46 70-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv