Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Företagen fortsätter se positivt på Kina

  • Stark utveckling för nordiska och tyska företag i Kina. Bara 14 procent förväntar sig att orderintaget ska försämras under de närmaste sex månaderna.
  • Trots positiva utsikter saknas stora expansionsplaner, men en majoritet av företagen planerar ändå öka antalet anställda.
  • Kundefterfrågan och konkurrens fortsätter vara viktiga frågor för de kinesiska verksamheterna.
  • SEB:s China Financial Index ökar i september till 61.9 från 61.6 i mars 2017 och 58.6 för ett år sedan.

De företag som deltog i vår undersökning hade en fortsatt positiv syn på affärsklimatet i Kina. Två tredjedelar av de som svarade förväntar sig att vinsten ska öka framöver. Siffrorna ligger i linje med nyligen publicerade uppgifter från Kinas nationella statistikbyrå (NBS), som visade att vinsterna i kinesiska industriföretag ökade med 24 procent i augusti jämfört med samma månad året innan. I september var vinsttillväxten 7,7 procent. Trots det positiva resultatet i vår egen undersökning är företagens tillväxtförväntningar oförändrade jämfört med för sex månader sedan. Alltså fortsatt tillväxt, men i långsammare takt än tidigare.
En övergripande trend i Kina är att omsättningstillväxten nu till större del kommer från prisökningar, snarare än volymtillväxt. Producentprisindex (PPI) från NBS ökade i september med 6,9 procent och hittills i år har samma index ökat i genomsnitt 6,5 procent på årsbasis. Därför är det relevant att dra slutsatsen att högre priser har varit en faktor som har drivit vinsttillväxten.

- Resultaten i China Financial Index visar att trycket från stigande materialkostnader är mindre nu jämfört med den förra undersökningen i mars. Detta tyder på att företagen har lyckats föra vidare kostnadsökningar till kunderna, säger Niina Äikäs, chef för SEB i Shanghai.

Undersökningen pekar på ett antal frågor som är besvärande för företagen i Kina. Marknadssituationen är som orsakar mest huvudbry. Sex av tio företag svarade att kundernas efterfrågan eller konkurrens är det som oroar dem mest. Att få betalt från kunderna är ett mindre problem nu jämfört med den förra undersökningen, vilket är goda nyheter eftersom offentlig statistik visar att antalet dåliga lån fortfarande stiger i Kina.

Trots att de flesta företagen säger sig vara framgångsrika i Kina, verkar det som om utsikterna på längre sikt blivit försiktigare. Endast ett fåtal företag investerar betydande belopp i landet.

- Statistiken visar att övergången från tillväxtinvesteringar till underhållsinvesteringar startade i början av 2015. Det finns många anledningar till detta. Företagen för bland annat fram att högre kostnader, särskilt stigande löner, samt överkapacitet, intensiv lokal konkurrens och ny lagstiftning gör dem mer försiktiga, säger Niina Äikäs.

SEB spår att BNP ökar med 6,7 procent i år, och med över 6 procent även kommande två åren. De flesta som svarat på undersökningen som ligger till grund för China Financial Index är tillverkningsföretag, som representerar det så kallade "gamla Kina", medan mindre än 10 procent av de svarande är från tjänstesektorn.

Det är inte förvånande att de få tjänsteföretagen är mer självsäkra och växer snabbare i Kina. Det återspeglar landets försök att omstrukturera mot en mer tjänstebaserad ekonomi. Tjänstesektorn utgjorde 51,6 procent av Kinas BNP år 2016, men landet strävar efter att öka detta till 70-80 procent, i linje med genomsnittet för avancerade länder. Bortsett från tjänsteföretagen är bolag i kemi-, plast- och pappersindustrin mer positiva än genomsnittet för undersökningen.

Detta är den artonde upplagan av SEB:s China Financial Index, en unik rapport som banken publicerar två gånger om året. Syftet är att spegla förändringar i förväntningarna bland nordiska och tyska företag i Kina och därmed underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Den aktuella undersökningen genomfördes mellan 7 september och 27 september 2017. Den omfattar sammanlagt 14 frågor relaterade till affärsklimat, investeringsplaner, rekryteringsplaner och valutor. En indexnivå över 50 signalerar en positiv utveckling. Den fullständiga rapporten kan laddas ner från www.sebgroup.com\press.

För mer information kontakta
Niina Äikäs, General Manager för SEB Shanghai
+86 21 2052 1888
niina.aikas@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 8350 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.