Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapporter publicerade

SEB:s årsredovisning, hållbarhetsrapport och rapport om kapitaltäckning och riskhantering för 2016 finns nu tillgängliga på bankens webbplats.

På många sätt kommer 2016 att bli ihågkommet som de oväntade händelsernas år. Den okonventionella penningpolitiken med negativa räntor blev än mer negativ och de redan massiva kvantitativa lättnaderna utökades. På global nivå fanns många tecken på ökad protektionism i spåren av de växande sociala obalanserna. Geopolitiska spänningar ökade och stora politiska händelser fick oväntade utfall. De volatila marknaderna påverkade kundernas beteende.

Efterfrågan på rådgivning och riskhanteringstjänster var hög. Affärsläget blev mer positivt mot slutet av året och antalet företagstransaktioner ökade. Både i Sverige och i Baltikum växte viljan att investera hos inhemska små och medelstora företag. Kunderna uppskattade bankens helhetserbjudande inom långsiktigt sparande där även traditionell livförsäkring ingår. SEB:s treårsplan har sin utgångspunkt i Vision 2025 - bankens strategi, vision och syfte. 2016 var planens första år och satsningarna på service i världsklass, digitalisering och tillväxt inom styrkeområden beskrivs i årsredovisningen.

SEB har en viktig roll när det gäller utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och är idag den enda nordiska bank som ingår i Dow Jones Sustainability Index. SEB har varit en pionjär i utvecklingen av gröna obligationer och är i dagsläget en av de största förvaltarna av mikrofinansfonder i Europa. Större delen av SEB:s aktiefonder förvaltas med positivt urval av företag som arbetar på ett hållbart sätt. Efter att ha minskat de egna CO2-utsläppen med 54 procent mellan åren 2008-2015 har SEB satt ett nytt mål om att minska den egna CO2-påverkan med 20 procent per 2020. Beskrivningen av SEB:s arbete och ambition att fortsatt skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsverksamheten återfinns i hållbarhetsrapporten.

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering beskriver bankens nuvarande riskposition vad gäller de största riskerna, hur risker hanteras och mäts och innehåller information om bankens kapitalposition och kapitaltäckning.  
Hållbarhetsrapporten finns än så länge på engelska och Pelare 3-rapporten enbart på engelska. 

Ladda ner rapporterna här:
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter
 
 

För mer information, kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Jonas Söderberg, chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Marie Baumgarts, hållbarhetschef, 070-763 7904

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017, kl.08:30 svensk tid.
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Med visionen att tillhandahålla service i världsklass erbjuder SEB rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster i Sverige och Baltikum. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 300 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.