Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB utser Johan Torgeby till ny vd och koncernchef

SEB:s styrelse har utsett Johan Torgeby till ny vd och koncernchef. Han efterträder Annika Falkengren som meddelade sin avgång 16 januari.

Johan Torgeby, 42 år, är idag co-head för division Stora företag och Finansiella institutioner och har varit medlem av SEB:s verkställande ledning sedan 2014. Han har sedan han började i SEB 2009 innehaft en rad olika roller, bland annat som chef för Client Coverage och som kundansvarig inom dåvarande division Merchant Banking. Innan SEB arbetade Johan Torgeby på Morgan Stanley & Co i London och Robur Asset Management. Han har en fil. kand. i nationalekonomi från Lunds universitet.

- Från styrelsens sida är vi glada att kunna utse Johan Torgeby till ny vd och koncernchef. I sin roll som co-head för Stora företag och Finansiella institutioner har han transformerat och utvecklat affären och därmed tagit viktiga steg för att möta ett snabbt föränderligt regelverks- och banklandskap utan att förlora kundperspektivet. Johan har en bred bakgrund inte minst  inom  investment banking. Han är en respekterad ledare som prioriterar att bygga starka team och utveckla djupa kundrelationer med såväl privat- som företagskunder. Som medlem av den verkställande ledningen har han varit med och arbetat fram den långsiktiga strategin för SEB och är fast besluten om att fortsätta leverera på den, säger Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.

- Det är med stor energi och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som vd och koncernchef för SEB. Banker fyller en särskild roll för att stödja en långsiktigt god samhällsutveckling. SEB är i mångt och mycket en unik bank som har verkat i företagsamhetens tjänst under 160 år. Vi har ständigt utvecklats och förändras i takt med våra kunder. Vår riktning framåt är tydlig. Tillsammans kommer hela team SEB leverera på vår tillväxt-och förändringsagenda. Vi kommer inte att luta oss tillbaka förrän vi i kundernas ögon står för service i världsklass. Det är så vi fortsätter att skapa långsiktiga värden för våra kunder och ägare, säger Johan Torgeby.

Johan Torgeby tillträder som vd och koncernchef den 29 mars, dagen efter SEB:s årsstämma. Annika Falkengren kommer då att fortsätta i en rådgivande roll fram tills hon lämnar banken i juli 2017.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77, 070- 550 35 00
Jonas Söderberg, IR-chef, 08-763 83 19, 073-521 02 66

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017, kl. 08.30 CET.


 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se