Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Svag nedgång i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka med en enhet och ligger nu på 50. Regionalt ökade skillnaderna jämfört med föregående månad men de är fortsatt små och ligger i spannet 47 till 55. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år backar med 0,03 enheter till 0,17 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån steg med 2 enheter till 8 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är samma som föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg från 15 till 16 procent. Andelen som tror på oförändrade priser backade med en enhet och ligger denna månad på 13 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 50 vilket är en enhet lägre än förra månaden.

- Boprisindikatorn fortsätter att sjunka men nu bara en enhet. Intrycket är att marknaden står och väger. Å ena sidan är det fjärde månaden i rad som hushållens boprisförväntningar sjunker. Å andra sidan är nedgången liten och det är fortfarande två tredjedelar av hushållen som tror på stigande priser. Försäljningsstatistik, räntesignaler och diskussionen om tuffare bolåneregler lär ha en stor påverkan på den fortsatta utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
             
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,17 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,17 procent. Det är en tillbakagång med 0,03 procentenheter från föregående månad, men sett till den senaste 3-årsperioden en relativt hög noteringen.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar åtta procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med två enheter jämfört med föregående månad.

- Andelen hushåll som planerar att binda räntan har inte varit så här hög sedan mars 2013. Många har nog uppfattningen att en första räntehöjning kryper allt närmare och vill gardera sig. Det skiljer också historiskt lite mellan att ha rörlig ränta och att binda på t.ex. 3 år. Ingen kan veta hur snabbt eller hur mycket räntorna kommer att stiga men svenska bolåntagare har i mycket stor utsträckning rörlig ränta på sina lån och det är positivt att fler vill sprida sina ränterisker genom att ha flera bindningstider, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom Skåne
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 47 till 55. Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner utom i Skåne där indikatorn ökar med 3 enheter till månadens notering på 50, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 4 enheter och har de senaste fem månaderna sjunkit med 18 enheter till månadens notering på 49. I Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med tre enheter till 55, i Stockholm med åtta enheter till 47, i Västra Götaland sjunker indikatorn för andra månaden i rad med exakt sju enheter till 51 och i Östra Götaland med fem enheter till 54.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 24 september till 2 oktober.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-17 sep-17 aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16
50 51 58 63 63 69 67 68 59 60 62 63

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni  2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.