Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Något svalare på het bostadsmarknad

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka och ligger nu på 58. Regionalt är skillnaderna små och de ligger i spannet 56 till 65. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar på 0,06 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor ökar till 6 procent från föregående månads notering 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 69 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är nedgång med fyra enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 10 till 11 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med en enhet och ligger denna månad på 12 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 58 vilket är fem enheter lägre än förra månaden.

- Sommarens lägre aktivitet på bostadsmarknaden kan ha påverkat hushållens prisförväntningar som sjunker i månadens mätning. Förväntningarna är dock fortsatt höga och det går ännu inte att tala om något tydligt trendbrott, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
             
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,06 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,06 procent. Det är samma nivå som förra månaden.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är ökning från förra månadens fem procent men kvar inom det intervall på 3-7 procent som gällt de senaste 3,5 åren.  

- Allt mer ekonomisk statistik pekar nu mot kommande räntehöjningar och det är naturligt att fler hushåll överväger att binda räntan. För de flesta är det sunt att sprida sina ränterisker genom att dela upp lånen i flera delar och med olika bindningstider, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom en
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 56 till 65. Boprisindikatorn är oförändrad i Norrland där den ligger kvar på 64. I de resterande regionerna Svealand utom Stockholm, Västra Götaland, Stockholm, Östra Götaland och Skåne sjönk indikatorn. Som mest sjönk den i Östra Götaland där den backade med åtta enheter från 69 till 61.  I Skåne backade den med sex enheter från 62 till 56. I Västra Götaland sjönk den med tre enheter från 68 till 65 och i Stockholm från 62 till 59. I Svealand utom Stockholm backade den endast med en enhet från 60 till 59. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 1 till 8 augusti.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16
58 63 63 69 67 68 59 60 62 63 55 59


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.