Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Något fler hushåll pessimistiska om bostadspriserna

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 60. Det är en nedgång med två enheter från förra månaden.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker till  3 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är oförändrat från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 10 procent vilket är en uppgång från förra månadens 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser stiger två enheter till 15 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker för andra månaden i rad men att den alltjämt ligger kvar på en hög nivå.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 60 vilket är 2 enheter lägre än förra månaden.

- Boprisförväntningarna ligger kvar på höga nivåer men tendensen de senaste månaderna är svagt nedåtgående. Den samlade bilden är en bostadsmarknad som står och väger. Ränteutvecklingen och politiska beslut kan få stor betydelse framöver , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,11 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,11 procent. Det är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,08 procent.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en enhet lägre än förra månaden.

- Hushållens ränteförväntningar har definitivt vänt uppåt. Det är lite förvånande att de förväntningarna inte åtföljs av en större vilja att binda räntorna. En större andel bundna räntor skulle kunna skapa större stabilitet för många hushåll med små ekonomiska marginaler, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn  stiger endast i Skåne och Stockholm.
Regionerna  skiljer sig åt och ligger nu i spannet 56 till 66. Störst är nedgången i Östra Götaland där  Boprisindikatorn sjunker med 10 enheter från 69 till 59 mätt som två månaders medelvärde. I Norrland sjönk indikatorn med fyra enheter från 62 till 58 , i Svealand utom Stockholm sjönk den från 58 till 56 och i Västra Götaland från 67 till 66. I Skåne och Stockholm stiger indikatorn med två enheter från 60 till 62 i Skåne och från 61 till 63 i Stockholm.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 3 till 10 januari.


Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16
60 62 63 55 59 47 37 49 67 65 60 50

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Frank Hojem, Presschef
070-210 22 67 070-763 9947
jens.magnusson@seb.se frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se