Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kraftig uppgång i boprisförväntningarna - trendbrott efter tre månaders nedgång

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 68. Det är en uppgång med hela nio enheter från förra månaden. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 55 till 74. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder nedåt till 0,05 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 6 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker med tre enheter från 11 till 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser sjunker tre enheter till 10 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn vänder upp kraftigt.  Den ligger nu på den näst högsta nivån någonsin, samma nivå som mars 2015. Den högsta nivån, 72, uppmättes september 2015.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 68 vilket är nio enheter högre än förra månaden.

- Efter några månader av ökad tveksamhet verkar hushållen nu övertygade om kommande prisuppgångar. Troligen påverkar mediarapporteringen om fortsatt stigande bostadspriser och en bild av att ränteuppgångarna fortfarande ligger i framtiden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,05 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,05 procent. Det är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,15 procent.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

- Den stora andelen rörliga räntor hos svenska hushåll innebär risker för både enskilda hushåll och för samhällsekonomin. Med hög skuldsättning i bagaget går vi in i en period av stigande räntor. I det läget hade det varit önskvärt att fler passade på att binda räntan för åtminstone en del av sina lån på dagens låga nivåer, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn faller endast i Stockholm
Regionerna  skiljer sig åt och ligger nu i spannet 55 till 74. Störst är uppgången i Östra Götaland där  Boprisindikatorn ökar med 10 enheter från 53 till 63 mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm  steg  indikatorn med sex enheter från 60 till 66, i Västra Götaland med fem enheter från 60 till 65 och i Skåne med 3 enheter från 71 till 74. I Stockholm  sjönk indikatorn med en enhet från 63 till 62. I Norrland är den oförändrad och ligger kvar på 55.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 februari till 7 mars.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16
68 59 60 62 63 55 59 47 37 49 67 65

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.