Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Stark konjunktur och centralbanker åter i focus

Ljuspunkterna på världens finansmarknader är flera, med bredbaserad tillväxt som den viktigaste. Vi har även passerat ett antal politiska nålsögon och företagsrapporterna visar att både försäljning och vinster stiger på ett sätt som vi inte fått uppleva på många år.

Detta har gjort stort avtryck i den globala aktiemarknaden som har fortsatt att stiga i imponerande takt. Sammantaget ser vi fortsatt positivt på såväl tillväxt- som inflationsförutsättningarna för kommande år, en god bakgrundsbild för risktillgångar.

  • Vi kvarstår med vår positiva syn på tillväxten och vinstutvecklingen framöver. Vi ser inte heller att riskbilden är besvärande när det gäller faktorer som historiskt har satt punkt för långa uppgångar, exempelvis recession eller instabila banksystem. Värderingarna är åt det högre hållet ur ett historiskt perspektiv, men vi bedömer att de ändå är rimliga med stöd av vinsttillväxten och de fortsatt låga ränteläget. Hög global skuldsättning i kombination med rekordlåga räntor kan dock ge börsmotvind om räntorna i ett senare skede stiger, Sammantaget förordar vi nu en exponering som överviktar både aktier och företagsobligationer säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Centralbankernas fokus flyttas successivt från stimulanser till åtstramande åtgärder. Dock är vi ännu inte framme vid brytpunkten, där likviditeten från centralbankerna slutar att bidra stimulativt. Vi bedömer att det leder till högre räntor, men att ränteuppgången begränsas av svagheten i inflationstrycket. På valutamarknaden har dollarn försvagats påtagligt under sommaren, vilket har påverkat avkastningen för en investerare med svenska kronor som basvaluta negativt.

SEB:s Investment Outlook innehåller denna gång två teman: Det första inriktar sig på energieffektivisering. Vid klimatsamtalen i Paris  2015 enades 195 länder om att minska växthusgasutsläppen för att begränsa global uppvärmning, och i det längre perspektivet ska växthusgasutsläpp från mänskliga aktiviteter vara netto noll. Den ambitiösa planen ställer krav på energieffektivisering. Vi redogör för förutsättningarna i detta aktuella ämne. Det andra temat är en genomgång av den privata direktlånemarknaden För att hitta bra avkastningsmöjligheter behöver man ta risk och i vissa fall vara beredd att avstå likviditet genom investeringar med längre inlåsning. Är man beredd att acceptera detta är vår bedömning att den privata lånemarknaden kan ge bra möjligheter till attraktiv värdeutveckling.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 63 04
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-76399 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv