Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Positivt - men håll ett öga på riskerna

Den globala tillväxten tilltar och breddas, vilket också styrkan i bolagsrapporterna visar - både avseende försäljning och vinster. Det ger bra förutsättningar för aktiemarknaden.

Den globala aktiemarknaden har stigit i imponerande takt samtidigt som volatiliteten varit mycket låg. I räntemarknaden ser räntorna ut att ha bottnat, samtidigt som skillnaden mellan statsobligationsräntan och företagsobligationsräntan är fortsatt liten. Vi kvarstår med vår positiva syn på den globala tillväxten och vinstutvecklingen framöver.

- Ljuspunkterna på världens finansmarknader är flera, de politiska riskerna har minskat, tillväxten förbättras i flera regioner och rapporterna för första kvartalet ger hopp inför fortsättningen då vi fick se vinstökningar vi inte upplevt på många år, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Dock måste optimismen nyanseras då värderingen är åt det högre hållet, samt att investerarkollektivet har tämligen mycket riskfyllda placeringar i sina portföljer. Runt hörnet väntar också räntehöjningar från den amerikanska centralbanken och senare bör successivt fler centralbanker följa efter. Det är också möjligt att samma centralbanker sedan börjar krympa sina balansräkningar genom att inte återinvestera alla obligationsinnehav som förfaller. Därmed skulle vi få en mekanism som höjer räntan i systemet och samtidigt bromsar likviditeten. Denna process kommer i så fall att ske gradvis och försiktigt då alla är medvetna om risken för negativa effekter i ett ekonomiskt system med hög skuldsättning.

Rapporten innehåller denna gång två teman: Det första fokuserar på tillväxtmarknader, Emerging Markets, som det senaste året har gjort en stark återkomst. Vi redogör för förutsättningarna när situationen nu har förbättrats. Det andra handlar om digitala skiften och förändrade konsumtionsbeteenden, där en växande andel av jordens befolkning anser att handel via dator eller telefon är det smartaste och mest bekväma alternativet, vilket ger stora avtryck i företagssektorn.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta     
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer     
08-763 6304     
Fredrik.oberg@seb.se     

Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
Frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.