Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Högre tillväxt - och inflationstakt

Tecken på ökad tillväxt- och inflationstakt tillsammans med förhoppningar om stöd från finanspolitiska initiativ, ger en starkare grund för stigande bolagsvinster.

På aktiemarknaden har tolkningen hittills varit positiv. Räntemarknaden påverkas annorlunda, då stigande räntenivåer slår mot avkastningen på obligationer med längre löptid. För företagsobligationer kan det mildras av att kreditspreadar gynnas av välmående företag. Håller den starkare utvecklingen i sig bör vi också ha nått kulmen för centralbankernas offensiva stöd, något som kommer att påverka utvecklingen av finansiella tillgångsmarknader.

- Äntligen pekar det mesta på att vi har tagit oss ur svackan med medioker tillväxttakt och oroande låg inflationstakt, vilket är efterlängtat, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Höstens uppgång i olika sentimentsindikatorer är nu på väg att omsättas i bättre tillväxt. Uppgången sker i flera länder och vi justerar upp våra tillväxtprognoser för såväl eurozonen som Kina. Uppgången i USA är tydligast. Förutom förväntningar på en mer tillväxtfrämjande politik drivs uppväxlingen av flera faktorer. Återhämtningen för oljepriset har stabiliserat delar av de finansiella marknaderna och minskat pressen på producentländerna, samtidigt som prisnivån är tillräckligt låg för att stötta tillväxten för nettoimportörerna. Resursutnyttjandet stiger också till nivåer som driver fram en ökning av investeringarna och skapar en viss löneinflation, främst i USA. Oron för en recession och/eller deflation kan för närvarande avskrivas från risklistan, vilket i sig bidrar till ett mer positivt stämningsläge. En allmänt ljusare bild bidrar till att hushållen sannolikt övergår från ett ökat sparande till en något ökande konsumtion, det är alltjämt privatkonsumtionen som driver tillväxten globalt.

Rapporten innehåller denna gång två teman: I det första temat uppdateras förutsättningarna för att investera i en fortsatt lågräntemiljö, men där vi nu ser tendenser till stigande räntor från de historiska bottennivåerna. I det andra temat ges en överblick av utvecklingen inom ämnesområdet hållbarhet och etik och hur dessa integreras i investeringsvärlden. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08- 763 63 04
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070- 763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.