Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Outlook: God tillväxt, men tilltagande risker

Världsekonomin är nu inne i vad som liknar en mogen högkonjunktur. Trots politisk osäkerhet räknar vi också med att den goda tillväxten kan bestå ett par år till, och utan att inflationen behöver skjuta fart nämnvärt. I efterdyningarna av den positiva rapportsäsongen för det tredje kvartalet som ackompanjerades av solid ekonomisk statistik nådde volatiliteten i båda aktiemarknaden och kreditmarknaden nivåer som mycket väl kan visa sig vara bottenrekord för denna cykel.

- Ser vi till de underliggande drivkrafterna är förutsättningarna för ekonomisk tillväxt fortsatt goda och inflationen håller sig på ganska beskedliga nivåer. Givet detta räknar vi med att företagssektorn fortsätter leverera vinstökningar även under 2018, men höstens starka börser gör att vi i det kortare perspektivet räknar med större svängningar på marknaden. Vi har därför minskat totala risken något i våra portföljer, även om vi kvarstår med en mindre övervikt för globala aktier, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

På temafronten fördjupar vi oss inom två aktuella ämnen som är sprungna ur teknologisk utveckling. Det första behandlar digitaliseringen av Kina och den mycket framgångsrika inhemska teknologisektorn som vuxit fram i dess kölvatten. Under de senaste 12 åren har internetpenetrationen i Kina ökat från 10 procent till 53 procent ifjol, en ökning om cirka 620 miljoner människor som numera har en internetanslutning. Denna explosionsartade utveckling borgar för goda långsiktiga utsikter för kinesiska IT-bolag.

Det andra temat behandlar de hot och möjligheter som digitaliseringen medför kopplat till IT-säkerhet. Brott via digitala kanaler, eller cyberbrott, är tyvärr en mycket snabbt växande kategori av brottslighet, samtidigt som det ökar behovet av nya säkerhetslösningar vilket leder till många snabbväxande bolag inom IT-säkerhetssektorn.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 63 04

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.