Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar kvar på hög nivå

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 67. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 59 till 72. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder uppåt till 0,12 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor steg med en procentenhet och ligger nu på 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är samma nivå som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger med en enhet från 8 till 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser är kvar på 10 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker med en enhet.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är en enhet lägre än förra månaden.

 - Hushållen fortsätter att ha en mycket stark tro på stigande bostadspriser. Det är andra månaden i rad som 76 procent tror på stigande priser vilket kan jämföras med att snittet för de senaste fyra åren har legat på 68 procent. 76 procent är den högsta noteringen sedan maj 2016 och vittnar om att hushållen inte ser någon nämnvärd dämpning på bostadsmarknaden framför sig, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,12 procent. Det är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,05 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en enhet högre än förra månaden och en tangering av den högsta nivån på två år.

 - Förhoppningsvis är det ett trendbrott uppåt vi ser. Fler hushåll ser att räntan har passerat botten och att skillnanden mellan rörlig och bunden ränta är historiskt liten. För många är det ett klokt ekonomiskt beslut att binda räntan för hela eller delar av sina bostadslån, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner förutom i Skåne
Regionerna  skiljer sig åt och ligger nu i spannet 59 till 72. Störst är uppgången i Västra Götaland där  Boprisindikatorn ökar med sex enheter från 65 till 71 mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm steg  indikatorn med tre enheter från 66 till 69, i Östra Götaland med tre enheter från 63 till 66. I Norrland steg den med fyra enheter från 55 till 59 och i Stockholm med fem enheter från 62 till 67. Endast i Skåne sjönk indikatorn med två enheter från 74 till 72.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 mars till 5 april.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16
67 68 59 60 62 63 55 59 47 37 49 67

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.