Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar fortsätter att sjunka

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka med ytterligare 7 enheter och ligger nu på 51. Regionalt är skillnaderna små och de ligger i spannet 53 till 59 utom Skåne som ligger på 47. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar till 0,2 procent, en ökning med 0,14 procentenheter. Andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en nedgång med tre enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 11 till 15 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med två enheter och ligger denna månad på 14 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 51 vilket är sju enheter lägre än förra månaden.

- Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång. Samtidigt ska det understrykas att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på stigande priser så det handlar inte om någon störtdykning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent. Det är den högsta noteringen sedan juli 2015 då hushållen trodde nivån på reporäntan skulle vara 0,22 procent.

- Hushållens förväntningar på reporäntan är trögrörliga så det här är en ganska stor uppgång. Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bostadpriser drivits på av stadigt sjunkande räntor, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 53 till 59 med undantag för Skåne som ligger på 47. Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner och sjunker mest i Norrland där miskningen är 11 enheter till 53 mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med en enhet till 58, i Stockholm med fem enheter till 53, i Västra Götaland med sju enheter till 58, i Östra Götaland med två enheter till 59 och i Skåne med nio enheter till 47.  I Skåne har indikatorn nu sjunkit sju månader i rad från 72 i mars till månadens notering på 47.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 augusti till 6 september.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-17 aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16
51 58 63 63 69 67 68 59 60 62 63 55

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.