Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Het bostadsmarknad ännu hetare - Boprisindikatorn på näst högsta nivån någonsin

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 69. Det är en uppgång med två enheter från förra månaden och den näst högsta nivån någonsin. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 66 till 71. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder nedåt till 0,06 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor är oförändrad och kvar på 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är samma nivå som de senaste två månaderna. Andelen som tror på fallande priser sjönk med två enheter från 9 till 7 procent. Andelen som tror på oförändrade priser sjönk med en enhet till 9 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger med två enheter.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 69 vilket är två enheter högre än förra månaden.

- Hushållen har en mycket stark tro på att bostadspriserna ska fortsätta stiga. Trots diskussioner och varningar om hårdare regler, kommande ränteuppgångar och eventuella boprisfall, stiger Boprisindikatorn ytterligare denna månad. Den ligger nu på den näst högsta nivån någonsin, tre enheter från rekordnoteringen på 72 i september 2015. En förklaring kan vara det överraskande mjuka Riksbanksbesked som kom under pågående undersökningsperiod, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,06 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,06 procent. Det är en halvering från förra månaden då förväntningarna låg på 0,12 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden och fjärde månaden i rad där 6 eller 7 procent av hushållen svarar att de har för avsikt att binda delar av sina bostadslån. Det kan jämföras med genomsnittet under perioden 2014-2016 som var 4,5 procent.

- Det är positivt att andelen som planerar att binda delar av sina bolån håller sig på en relativt hög nivå. Både samhällsekonomin och många hushålls privatekonomi skulle tjäna på en bättre riskspridning i låneportföljen än vad som uppnås med bara rörlig ränta. Samtidigt var Riksbankens besked nyligen oväntat "mjukt" vilket, allt annat lika, gör det mindre bråttom att binda räntan, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg i fyra av sex regioner
Regionerna skiljer sig allt mindre åt och ligger nu i spannet 66 till 71. Största uppgången för maj är i Norrland där Boprisindikatorn ökar med åtta enheter från 59 till 67 mätt som två månaders medelvärde. I Stockholm steg indikatorn med fyra enheter från 67 till 71, i Östra Götaland med tre enheter från 66 till 69 och i Svealand utom Stockholm med en enhet från 69 till 70. I Västra Götaland sjönk indikatorn med 5 enheter från 71 till 66 och i Skåne med en enhet från 72 till 71.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 april till 3 maj.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16
69 67 68 59 60 62 63 55 59 47 37 49

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.