Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fortsatt stark tro på stigande bostadspriser

SEB:s Boprisindikator ligger fortsatt på den höga nivån 63. Det är samma som föregående månad och femte månaden i rad som boprisindikatorn är över 60. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 60 till 69. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder uppåt till 0,06 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor tangerar föregående månads notering och ligger på 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 73 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är nedgång med en enhet jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser sjönk också med en enhet från 11 till 10 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är kvar på föregående månads nivå på 11 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63 vilket är samma nivå som förra månaden.

- Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är för närvarande mycket stabil. Varken sommarstiltje på bostadsmarknaden eller de återkommande diskussionerna om nedgångsrisker och tuffare amorteringskrav, har ännu haft någon större påverkan på boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,06 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,06 procent. Det är en uppgång från förra månaden då förväntningarna låg på 0,00 procent.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en tangering från förra månaden och andelen hushåll som planerar att binda räntan har nu under 3,5 år legat i intervallet 3-7 procent.

- Det blir allt tydligare att nästa ränteändring kommer att bli en höjning och att tidpunkten för den rycker närmare. Än tydligare blev det efter det senaste riksbanksbeskedet den 4 juli (som dock inte hann påverka den här undersökningen mer än mycket marginellt) och mycket talar för att fler än idag bör ha åtminstone en del av sina lån till bunden ränta. Eftersom de bundna räntorna tenderar att stiga först, finns en risk att många hushåll för sent upptäcker att de har alltför dålig riskspridning på sina bolåneräntor, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom en
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 60 till 69. Enda uppgången för juli är i Västra Götaland där Boprisindikatorn ökar med två enheter från 66 till 68 mätt som två månaders medelvärde. I de resterande regionerna Norrland, Svealand utom Stockholm, Östra Götaland, Stockholm och Skåne sjönk indikatorn. Som mest sjönk den i Svealand utom Stockholm där den backade med 10 enheter från 70 till 60.  I Stockholm backade den med fyra enheter från 66 till 62. I Skåne från 65 till 62 där den nu har  backat de senaste fem månaderna från en toppnotering på 74 i mars. I  Norrland backade den från 67 till 64 och i Östra Götaland från 72 till 69.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 juni till 4 juli.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16
63 63 69 67 68 59 60 62 63 55 59 47

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.