Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fortsatt fall i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator forsätter att falla och hamnar nu under noll för första gången sedan februari 2012. Nedgången är 16 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på minus 5. Regionalt ökar skillnaderna mellan Stockholm och de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 24 och övriga regioner i spannet 5 till 17. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar på samma nivå som förra månaden 0,23 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån backade med 2 enheter till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 36 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 7 enheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 9 enheter från 32 till 41 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på förra månadens 18 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 5 vilket är 16 enheter lägre än förra månaden.

- För första gången på mer än fem år tror en majoritet av svenskarna på sjunkande bostadspriser.Rapporter om fallande försäljningspriser, stor uppmärksamhet kring svårsålda nybyggnationer och fortsatt åtstramning av reglerna från politiskt håll påverkar förmodligen förväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,23 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,23 procent. Det är samma nivå som föregående månad och sett till den senaste 3-årsperioden en relativt hög notering.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter jämfört med föregående månad.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner men mest i Stockholm
Det skiljer nu stort mellan regionerna jämfört med de senaste månaderna. Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner men i Stockholm backar den mest från 18 till minus 24, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 26 enheter till 11, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 24 enheter till 14, i Västra Götaland med 23 enheter till 5,  i Östra Götaland med 25 enheter till 5 och i Skåne sjunker indikatorn med 24 enheter till 17.  

- Skillnaderna är numera stora och ökar mellan regionerna. Allra störst är nedgången i Stockholm där indikatorn sjunkit från 18 till minus 24 enheter mätt som två månaders medelvärde.  Tittar man isolerat på den senaste månaden ligger boprisindikatorn i Stockholm på minus 42. Det är en nedgång med hela 83 enheter jämfört med för två månader sedan och den lägsta noteringen sedan finanskrisen 2008/2009, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 november till 5 december.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 aug-17 juli-17 juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17
- 5 11 50 51 58 63 63 69 67 68 59 60

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.