Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB emitterar Additional Tier 1 Capital

SEB emitterar Additional Tier 1 Capital (AT1) för att refinansiera ett tidigare utgivet liknande instrument för vilket inlösen blir möjligt senare i år samt för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 600 miljoner US-dollar till en kupongränta på 5,625 procent och en teckningskurs 100 procent.  

Lånet har ingen slutlig förfallodag, men innefattar möjlighet till inlösen efter 5 år, och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot minskar till en viss nivå.

Transaktionen av en ny AT1 är en del i SEB:s kapitalplanering och i linje med vad banken tidigare kommunicerat. Med en attraktiv kupongränta och en total efterfrågan från investerare på cirka 3 miljarder US-dollar är detta ytterligare ett kvitto på SEB:s styrka på den internationella kapitalmarknaden

Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 23 mars 2017. Instrumenten kommer att noteras på Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

För mer information kontakta
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
08 763 8319, 073 521 0266
jonas.soderberg@seb.se

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

 
 
Detta är sådan infomation som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017, kl. 18.00 svensk tid.
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.