Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: CFO Survey - Företagen visar en expansiv agenda

  • Optimismen stiger ytterligare och manifesterar sig nu i ökad investeringsvilja
  • Trots oro i omvärlden minskar oron generellt hos CFOs, men oron för bristen på kvalificerad  arbetskraft tilltar
  • Företagen förväntar sig stigande räntor det kommande året

Deloitte/SEB CFO-index hösten 2017 stiger för andra undersökningen i rad och når nu upp till den högsta nivån sedan 2011. I ett nordiskt och europeisk perspektiv utmärker sig svenska finanschefer fortsattsom mer positiva.

Undersökningen visar att Sveriges finanschefer blir allt mer optimistiska inför den närmaste framtiden. "Signalerna från finanscheferna i våras att den globala efterfrågan var på väg tillbaka och räntorna skulle börja krypa uppåt har nu visat sig stämma", säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Oron för negativ inverkan från makro och politiska faktorer fortsätter att minska och även här står svenska finanschefer ut då deras europeiska motparter fortfarande upplever en större osäkerhet. Oron tilltar dock när det gäller brist på kvalificerad arbetskraft. "Oron för arbetskraftsbrist ökar inom alla branscher vilket är något illavarslande då det kan orsaka flaskhalsar i produktionen som i förlängningen kan verka dämpande på tillväxten", säger Karl Steiner, ekonom på SEB Research.

På flera ställen i undersökningen uttrycks en expansiv agenda. Svenska finanschefer står för den största ökningen av positiv syn på förändring av CAPEX av alla länder i den bredare Europiska undersökningen som den svenska ingår i. Höstens undersökning visar även på ett skifte mot att använda överskott av kapital för investeringar istället för att återbetala lån. "Svenska företag är i grunden välskötta och har en stabil finansiell ställning. Det leder till mer expansiva åtgärder än tidigare, speciellt nu när företagen ser att den globala efterfrågan återvänt på en bredare front. Osäkerheten i omvärlden är ganska hög men på en stabil nivå", säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

I den här undersökningen frågade vi finanscheferna om deras syn på räntorna. En tydlig majoritet av Sveriges finanschefer (78 procent) tror på stigande räntor det kommande året. En av tio finanschefer anger att deras främsta strategi vid högre räntor skulle vara att omvärdera planerade investeringar. "Finanschefernas starka tro på högre räntor och strategi för att hantera detta visar på en viss risk att den expansiva agendan kan komma att hämmas något det kommande året, säger Karl Steiner, och tillägger "intressant är att svenska finanschefer är betydligt mer säkra på räntehöjningar om man jämför med deras Europeiska motparter och än mer deras motparter i de andra nordiska länderna."  

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.cfosurvey.se. Undersökningen genomfördes under september månad och bestod av totalt 21 frågor inom områdena affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

För mer information kontakta
Karl Steiner, ekonom SEB
070-332 3104, karl.steiner@seb.se

Henrik Nilsson, partner, Deloitte
073-397 1102, henrik.nilsson@deloitte.se

Presskontakt
Frank Hojem, Presschef SEB
070-763 9947, frank.hojem@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients&Markets, Deloitte
0708-14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.