Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: CFO Survey - Företagen ser tecken på lättnad och tillväxtmöjligheter

  • Ökad optimism i alla branscher
  • Mindre oro för osäkerhet i omvärlden
  • M&A  har fortsatt hög  prioritet
  • Var tredje bolag planerar att öka personalstyrkan - största andelen sedan 2011


Deloitte/SEB CFO-index för våren 2017 ökar från 54,1 till 58,2 - vilket är det mest positiva utfallet sedan maj 2011.

Undersökningen visar en markant ökning i optimism bland Sveriges finanschefer. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism.

"Den tidigare noterbara skillnaden i optimism mellan företag med inhemskt och internationellt fokus finns inte kvar. Det tyder på en bredare återhämtning i hela den svenska ekonomin där tillväxten för tillverkningsindustrin förbättras med ökad internationell efterfrågan" säger Karl Steiner, ekonom, SEB research.

Den externa osäkerheten ses som något lägre nu jämfört med i höstas och företagen visar generallt mindre oro för faktorer som kan påverka dem. Framför allt faller oron för negativ inverkan från makro och politiska faktorer vilket visar på bra motståndskraft mot den oroliga politiska situationen med ny president i USA med inte helt fullt känd ekonomisk agenda samt viktiga kommande val i Europa. Vad gäller kostnaden för råvaror så har oron stigit, vilket är naturligt givet de stora kostnadsökningar som diverse indikatorer visat på det senaste halvåret och som är ytterligare ett tecken på ökad efterfrågan och starkare tillväxt.

Precis som företagen förutsåg i höstas så har M&A aktiviteten fortsatt att vara på mycket höga nivåer. I linje med andra undersökningar håller finanscheferna M&A som en topp-prioritet de kommande 12 månaderna och i vårens undersökning framkommer även en större vilja till förvärv i utlandet.

"Ytterligare tecken på den spirande optimismen är att finanscheferna uttrycker en större vilja för nyrekrytering. Så många som en tredjedel av finanscheferna vill öka antalet anställda i Sverige de kommande 6 månaderna vilket är den högsta andelen sedan 2011" säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte, och tillägger att detta är ett offensivt tecken efter flera år med fokus på kostnadsjakt och effektiviseringar. 

Enkäten visar att en stor andel av företagen har utsatts för cyberhot (69 procent) men att det finns stor förbättringspotential i hur dessa ska hanteras. Endast en mindre del (14 procent) anser sig vara mycket väl rustade för att identifiera och hantera sådana hot. 

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se. Undersökningen genomfördes under februari månad och bestod av totalt 17 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

För mer information kontakta
Karl Steiner, ekonom SEB
070-332 3104, karl.steiner@seb.se

Henrik Nilsson, partner, Deloitte
073-397 1102, henilsson@deloitte.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef SEB
070-763 9947, frank.hojem@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients&Markets, Deloitte
0708-14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.