Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn backar men fortsatt kvar på hög nivå

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 63. Det är en nedgång med sex enheter från förra månaden. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 65 till 72. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder nedåt till 0,0 procent. Andelen som planerar att binda sina räntor sjönk med två enheter från föregående månad och ligger nu på 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är nedgång med två enheter jämfört med de två föregående månaderna. Andelen som tror på fallande priser steg med fyra enheter från 7 till 11 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med två enheter till 11 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker med sex enheter.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63 vilket är sex enheter lägre än förra månaden.

- Hushållen har en fortsatt stark tro på fortsatta prisuppgångar. Att Boprisindikatorn ändå faller tydligt den här månaden kan bero på Finansinspektionens nya besked om ett utökat amorteringskrav. Nu återstår att se om effekten på förväntningarna blir bestående och om vi också får se den effekt på den verkliga pris- och skuldutvecklingen, som är syftet med Finansinspektionens förslag, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,0 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,0 procent. Det är en nedgång från förra månaden då förväntningarna låg på 0,06 procent.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång från förra månaden och första gången på fem månader som färre än 6 eller 7 procent av hushållen säger att de har för avsikt att binda en del av sina räntor.

- Det är positivt att andelen som planerar att binda delar av sina bolån är på en fortsatt relativt hög nivå. Riksbankens besked att räntehöjningar dröjer längre än väntat, bidrar sannolikt till den nedgång vi ändå ser den här månaden. Det är viktigt för hushållen att veta att ränteprognoser är svåra och för de flesta är den bästa strategin att sprida sina ränterisker genom att binda räntan på åtminstone delar av sina lån, helst på ett par olika bindningstider, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg endast i en region
Regionerna skiljer sig allt mindre åt och ligger nu i spannet 65 till 72. Enda uppgången för juni är i Östra Götaland där Boprisindikatorn ökar med tre enheter från 69 till 72 mätt som två månaders medelvärde. I Norrland, Svealand utom Stockholm och Västra Götaland var indikatorn oförändrad på 67, 70 respektive 66 enheter. I Stockholm sjönk indikatorn med fem enheter från 71 till 66 och i Skåne med 6 enheter från 71 till 65.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 maj till 7 juni.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juni-17 maj-17 april-17 mars-17 feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16
63 69 67 68 59 60 62 63 55 59 47 37

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.