Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisförväntningarna svagt nedåt och med ökande regionala skillnader

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 59. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden och med 4 enheter från november 2016. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 53 till 71. Hushållens förväntningar, reporäntan fortsätter uppåt och man tror att den kommer att ligga på 0,15 procent om ett år. Andelen som planerar att binda sina räntor fördubblas till 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är oförändrat från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger med en procent från 10 till 11 procent. Andelen som tror på stillastående priser sjunker två enheter till 13 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker för tredje månaden i rad men att den alltjämt ligger kvar på en hög nivå.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 59 vilket är en enhet lägre än förra månaden.

 - Det förs en intensiv diskussion bland politiker, experter och media om hur hållbara dagens bostadspriser är. Att 70 procent av hushållen ändå  tror på fortsatt stigande priser visar att låg ränta och bostadsbrist väger tyngre i hushållens analys än det ökade bostadsbyggandet och de åtgärder som genomförs för att bromsa utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,15 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,15 procent. Det är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,11 procent och den högsta nivån sedan februari 2016 då förväntningarna var på 0,15 procent.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en fördubbling sedan förra månaden.

 - Att förväntningar om stigande reporänta går hand i hand med en stigande önskan att binda sina lån är logiskt. Med tanke på den samstämmiga bilden att vi nu går mot högre räntor hade man t.o.m. kunnat förvänta sig att ännu fler vill binda sin ränta på dagens nivå, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger endast i Skåne och Svealand utom Stockholm
Regionerna  skiljer sig åt och ligger nu i spannet 53 till 71. Störst är nedgången återigen i Östra Götaland där  Boprisindikatorn sjunker med 6 enheter från 59 till 53 mätt som två månaders medelvärde. Det är en nedgång med 16 enheter sedan december 2016.  I Norrland sjönk indikatorn med tre enheter från 58 till 55 och i Västra Götaland från 66 till 60. I Stockholm var indikatorn oförändrad sedan förra månaden och ligger kvar på 63. I Skåne  stiger den med 9 enheter från 62 till 71 och i Svealand utom Stockholm stiger den med 4 enheter  från 56 till 60.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 januari till 8 februari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-17 jan-17 dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16
59 60 62 63 55 59 47 37 49 67 65 60

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom        
070-210 22 67
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 31 december 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 621 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 781 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.