Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB:s verkställande ledning

Följande utnämningar har gjorts med ikraftträdande den 1 respektive 15 maj 2017: 

Joachim Alpen har utsetts till chef för division Stora företag & Finansiella institutioner. Joachim Alpen har varit medlem av SEB:s verkställande ledning sedan 2014 och har sedan dess haft rollen som co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner. Dessförinnan var han chef för affärsområdet Markets och medlem av divisionsledningen under många år. Utnämningen träder i kraft den 1 maj.

David Teare har utsetts till chef för division Liv & Investment Management från den 15 maj 2017. David Teare har varit koncernriskchef (Chief Risk Officer) sedan 2016. Han har varit medlem av SEB:s verkställande ledning sedan 2011, då han utsågs till chef för division Baltikum. Före det var han chef för kundansvarsorganisationen inom dåvarande division Merchant Banking och medlem av divisionsledningen.

Magnus Agustsson har utsetts till ny koncernriskchef och medlem av verkställande ledningen från 15 maj 2017. Han har sedan 2014 varit chef för Group Risk och dessförinnan chef för Group Risk Centre, inom CRO-funktionen. Han började i SEB 2009 som chef för riskhantering i division Baltikum. Magnus Agustsson är civilingenjör och har en magisterexamen inom ekonomi från Islands universitet. 

Riho Unt, chef för division Baltikum sedan 2016, har från och med 1 maj 2017 utsetts till ordinarie medlem i verkställande ledningen. 

Från 15 maj kommer SEB:s verkställande ledning att bestå av:

Johan Torgeby, vd och koncernchef
Magnus Carlsson, ställföreträdande vd och koncernchef
Magnus Agustsson, koncernriskchef
Jeanette Almberg, personaldirektör
Joachim Alpen, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör 
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
Martin Johansson, chef för Affärsstöd
Christoffer Malmer, co-head för division Företag & Privatkunder
David Teare, chef för division Liv & Investment Management
Mats Torstendahl, co-head of för division Företag & Privatkunder
Riho Unt, chef för division Baltikum

Därutöver ingår också följande adjungerade medlemmar i den verkställande ledningen:

Johan Andersson, chef för SEB i Tyskland
Peter Høltermand, chef för SEB i Danmark
Rasmus Järborg, Chief Strategy Officer
Marcus Nystén, chef för SEB i Finland
William Paus, chef för SEB i Norge

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.