Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 22 mars 2016

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum tisdagen den 22 mars 2016 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv, tisdagen den 23 februari 2016. Annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 februari 2016.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 23 februari 2016.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2016

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
+46(0)8 7638577, +46(0)70 5503500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se