Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Välfärdsbarometer 2016: Lågt förtroende för välfärden trots goda tider

Sveriges nivå i SEB:s årliga undersökning Välfärdsindex stiger från 49 till 50 på en 100-gradig skala. Välfärdsindex ökar även i Norge och Danmark men sjunker i Finland. På tio av tolv välfärdsområden noterar Sverige lägst välfärdsindex i Norden. Allra lägst ligger Sverige när det gäller stödet till arbetslösa att hitta arbete men även äldreomsorgen, a-kassan och pensionerna visar låga index. Det enda område där Sverige ligger högst är ekonomiskt stöd till föräldrar.

Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BNP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten sjunker. Men trots de goda förutsättningarna är svenskarnas inställning till välfärdens kvalitet och omfattning fortsatt kritisk.

- Det finns ett tydligt gap mellan å ena sidan kraven och förväntningarna på välfärden och å andra sidan den kvalitet medborgarna upplever att de får. Det gapet är uppenbarligen också större i Sverige än i övriga nordiska länder, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

I år lyfts även ett flertal utmaningar på pensionsområdet fram:  

  • Tilltron till pensionerna i framtiden har successivt försämrats under nästan ett decennium.
  • Både den förväntade och den önskade pensionsåldern stiger - men det sker inte i den takt som behövs.
  • De stigande förväntningarna angående pensionsålder verkar inte heller åtföljas av motsvarande förändringar i faktiskt beteende.
  • Önskemålen om när man vill gå i pension tycks inte räcka för att ge pensioner på den nivå som svenskarna önskar, vilket är 75 procent av slutlönen.

­- De dystra förväntningarna på pensionerna illustreras av att en majoritet idag tror att den egna generationen kommer att få det sämre än föräldragenerationen när det gäller pension. Det är en stark kontrast mot den framtidsoptimism som finns på andra områden, t.ex. arbetsinkomster, boendestandard och hälsa, säger  Jens Magnusson.

Svenska folkets bild av skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner stämmer väl med verkligheten. I genomsnitt tror man att kvinnors pensioner motsvarar 67 procent av männens. För att jämna ut skillnaderna är en majoritet för att  pensionen ska ingå i bodelningen och alltså delas vid en eventuell skilsmässa. Men många av de möjligheter som redan finns, t.ex. att överföra premiepension, är ganska okända.

- Det är glädjande att så många har inskikt om problematiken med ojämställda pensioner men oroande att kunskapen om hur man kan minska skillnaderna är låg, säger Jens Magnusson.

SEB:s Välfärdsindex

SEB:s välfärdsindex bygger på tolv olika frågor om tilltron till välfärdstjänster och trygghetssystem. Svaren vägs sedan ihop till ett index som kan variera mellan 0 - 100. Syftet med SEB:s Välfärdsindex är att med en siffra fånga attityderna kring de mest centrala delarna i vårt välfärdssystem. Frågorna fångar om man känner sig trygg med att få tandvård, sjukvård, utbildning samt barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. Frågorna om socialförsäkringarna och andra transfereringar tar reda på om man känner sig trygg med att få det ekonomiska stöd man behöver vid arbetslöshet, föräldraledighet, pensionering eller sjukdom.Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer genomförda telefonintervjuer i Sverige och 500 telefonintervjuer i respektive land, Danmark, Finland och Norge.

Välfärdsindex 2016 (jämförelse med 2015 i parentes):
Sverige  50  (49)
Norge  61  (59)
Danmark  60  (59)
Finland    57  (56)

Hela Välfärdsbarometern 2016 finns på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom 
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
070-6984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer på www.sebgroup.se